Vacature Beleidsadviseur Wmo met aandachtsgebied doelgroepenvervoer

Over de Wmo

Vanwege vergrijzing en het feit dat ouderen langer thuis wonen, doet een steeds grotere groep inwoners van de Oosterschelderegio een beroep op de Wmo. Via de Wmo kunnen inwoners ondersteuning aanvragen in de vorm van huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding thuis. Hieronder valt ook het doelgroepenvervoer. Vervoer dat nodig is om de relatief grote reisafstanden tussen de verschillende dorpen en kernen in Zeeland te overbruggen. Inwoners die daarvoor in aanmerking komen, kunnen via de Wmo gebruik maken van het vervoer naar bijvoorbeeld dagbesteding of naar instellingen waar zij zorg ontvangen.

Over ons werk

Met betrekking tot de Wmo, verzorgt SWVO voor de gemeenten in de Oosterschelderegio de  beleidsontwikkeling, de inkoop en het contractbeheer. SWVO onderhoudt intensief contact met aanbieders die Wmo-voorzieningen leveren en met de verschillende vervoerders en andere betrokken partijen. Ons team adviseert over beleid aan de gemeenten en doet voorstellen die de Wmo in het algemeen en de voorzieningen in het bijzonder betreffen. We zien toe op de kwaliteit van de voorzieningen die aanbieders leveren en grijpen in als deze afneemt.

SWVO stimuleert de samenwerking tussen aanbieders en jaagt vernieuwing aan. Daar waar dat kan nemen wij het voortouw. Zo werken gemeenten en Provincie Zeeland samen aan de invulling van de Regionale Mobiliteitsstrategie waarbij het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer met elkaar worden verbonden. Toekomstgericht moet dit leiden tot meer en betere mobiliteit in Zeeland voor inwoners die hiervan afhankelijk zijn.  We zijn nauw betrokken bij deze ontwikkeling en adviseren hierin zowel de gemeenten als de vervoerders en treden op als projectleider van de verschillende deelprojecten.

Over de functie

SWVO staat voor mooie uitdagingen met inhoudelijke ambities en vraagstukken. Zo ook op het gebied van de verschillende Wmo-voorzieningen en het doelgroepenvervoer. Als jij onze nieuwe beleidsadviseur wordt, dan onderhoud jij, samen met de andere beleidsadviseurs, het contact met de gemeenten en met de aanbieders van voorzieningen. Je adviseert over contracten met de aanbieders, de inkoop en over innovatie en kwaliteit. Voor het grootste deel van je werktijd ben je bezig met de ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer. Je volgt hiervoor de landelijke (beleids)ontwikkelingen en je houdt bij wat regio’s elders in het land ontwikkelen. Je vertaalt je bevindingen naar de praktijk en doet voorstellen hierover – zowel mondeling als schriftelijk –  aan je collega’s bij de gemeenten en aan het Algemeen Bestuur van SWVO. Door overleg met je gemeentecollega’s zorg je ervoor dat je samen een stap verder komt in de ontwikkeling naar een uitvoerbaar, duurzaam en gedragen beleid voor de Oosterschelderegio.

Afstemming en samenwerken

Naast het geven van beleidsadvies, de inkoop en het contractbeheer, bewaak je ook het budget. Je onderhoudt nauw contact met de directie van de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland en de secretaris van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuws-Vlaanderen. Met beiden stem je regio overstijgende zaken af en ondersteun je ook de bestuurder die namens het SWVO deelneemt in de  Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland.

In jouw rol leg je verantwoording af aan onze directeur. Je hebt een zelfstandige functie, waarmee we bedoelen dat je binnen ruime kaders zelf bepaalt hoe je je resultaat behaalt c.q. je rol invult. Als beleidsadviseur bij SWVO heb je een uitdagende baan, waarbij je veel taken individueel uitvoert, maar ook in een team samenwerkt met je collega’s.

Wat verwachten wij van jou?

Voor de meeste voorstellen en adviezen die je uitbrengt zul je creatief, ondernemend en verbindend moeten zijn. Deze competenties heb je nodig als je werkt bij een samenwerkingsverband, dat bestaat uit meerdere leden die op sommige onderdelen verschillende visies, lokale achtergronden, cultuur en historie hebben. Vaardigheden als politiek- bestuurlijke gevoeligheid, flexibiliteit en een zakelijke instelling kunnen je hierbij ook behulpzaam zijn.

Omdat je complexe projecten leidt, is het nodig dat je verantwoordelijkheid durft te dragen en resultaatgericht bent. Om je voorstellen en adviezen goed voor het voetlicht te kunnen brengen, verwachten we verder van je dat je mondelinge en schriftelijke communicatie goed is. Verder beschik je over:

 • een HBO werk- en denkniveau;
 • een voor de functie relevante werkervaring ;
 • het vermogen om een netwerk op te bouwen en te onderhouden;
 • ervaring met besluit- en beleidsvormingsprocessen bij gemeenten is een pré.

Wat kun je van ons verwachten? 

Als je bij SWVO werkt, weet je dat je een baan hebt die er toe doet. Persoonlijke ontwikkeling vinden wij belangrijk en daar ondersteunen wij je in. Verder kun je voor deze vacature rekenen op:

 • Een bruto maandsalarisvan max. €5.366,- (schaal 10a, op fulltime basis);
 • Mogelijkheid om in de uitloopschaal 11a te komen (€6.096,- max);
 • Een individueel keuze budget van 17,05% van je brutosalaris dat je kunt inzetten voor: vakantiegeld, eindejaaruitkering, extra verlofuren, fietsregeling, vergoeding van reiskosten woon-werk en opleiding;
 • Een vergoeding voor woon-werkverkeer en verhuiskostenregeling;
 • Mogelijkheid om tijd- en plaats onafhankelijk te werken en een budget (700,-) om de    thuiswerkplaats in te richten;
 • 194,4 vakantie-uren (opbasis van 36 uur/week);
 • Een goede pensioenregeling (ABP);
 • Aanstelling voor één jaar met vooruitzicht op vaste aanstelling;

Maak jij het mogelijk?

Zet je talent in en ontwikkel jezelf verder door te solliciteren op deze functie van beleidsadviseur WMO met als aandachtsgebied doelgroepenvervoer bij SWVO. Reageer d.m.v. een motivatiebrief en je CV vóór 25 september 2023 via email naar info@swvo.nl.

Wil je eerst meer weten over de vacature? Bel of mail met Peter Verburg 06 513 16 675 of p.verburg@swvo.nl. Voor vragen over de procedure bel of mail je naar Gerrie de Reiger 06 193 02 446 of g.dereiger@swvo.nl .

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Man in rolstoel met vervoerder