Digitaal Actief Zeeland

Nieuw platform biedt digitale dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking
 

De pilot Digitaal Actief Zeeland is in mei 2021 van start gegaan. Via een online platform biedt een aantal zorgorganisaties digitale activiteiten aan voor cliënten en thuiswonende deelnemers.

Door de coronacrisis kunnen ouderen en mensen met een beperking veel minder gebruik maken van fysieke dagbesteding. Terwijl deelname aan deze activiteiten voor deze mensen erg belangrijk is. Dit zorgt namelijk voor een dagritme en voor structuur, vermindert de eenzaamheid en vergroot het sociale netwerk. Diverse zorgorganisaties en de gemeenten in de Oosterschelderegio hebben daarom de handen ineen geslagen en het platform Digitaal Actief Zeeland opgezet.

 

Digitale vaardigheid
“Met het online platform boordevol activiteiten voor dagbesteding, introduceren we een digitale oplossing voor deze doelgroepen. We hopen op deze manier cliënten structuur en dagritme te bieden evenals ontmoeting en ontspanning. Het helpt hen om in beweging te komen of het geheugen te trainen”, vertelt Ellen Jansen, projectleider Digitale Dagbesteding bij Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. Ook zijn de vaardigheden om met een digitaal platform om te gaan belangrijk voor zowel de cliënten als voor de professionals en vrijwilligers. “Een deel van de mensen heeft om verschillende redenen moeite met digitalisering. We hebben daarom aandacht voor hun digivaardigheid en ondersteunen deze groep om juist hen ook mee te laten doen.”

 

Tour door het Rijksmuseum
Op Digitaal Actief Zeeland staan activiteiten klaar waar cliënten thuis via laptop of tablet aan kunnen deelnemen. Zorgprofessionals en vrijwilligers gaan de cliënten hier in begeleiden. De activiteiten zijn heel uitlopend en sommigen zijn (gedeeltelijk) interactief. Ellen: “Je kunt denken aan live bingo, bewegen op muziek, een tour door het Rijksmuseum, verschillende medialessen, allerlei knutselactiviteiten of gitaar of piano leren spelen."

 

Pilot
Zo’n veertig cliënten van verschillende zorgaanbieders en hun begeleiders gaan het platform uittesten. Naast de digitale vaardigheden, wordt goed gekeken naar de functionaliteiten en het gebruik van het platform. “We spelen in op de wensen en behoeften van de cliënten, dit wordt goed gemonitord. De lessen die we hier uit leren, nemen we mee voor het vervolg,” vertelt Ellen. De zorgorganisaties die meedoen aan de pilot zijn: Gors, Schutse Zorg Tholen, Zorgboerderij Rust na Onrust, Zorggroep Ter Weel, Zuidwester en Weerwerk.
 

EMPOWERCARE
De pilot Digitaal Actief Zeeland wordt mogelijk gemaakt met financiering vanuit het project EMPOWERCARE binnen het Interreg 2Zeeën programma van de Europese overheid. Ook Provincie Zeeland heeft dit project financieel ondersteund. Binnen dit project wordt gekeken naar oplossingen zodat ouderen langer en prettig zelfstandig thuis kunnen wonen. Drie pijlers hangen sterk met elkaar samen; de zelfredzaamheid van mensen en de mensen om hen heen, de inzet van technologie en de vaardigheden van professionals. SWVO en Solidarity University zijn Zeeuwse deelnemers naast partners uit België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 
 


Deelnemen

Wilt u ook deelnemen of wilt u meer informatie over het platform en de mogelijkheden, ga dan naar de website van Digitaal Actief Zeeland of neem telefonisch contact op met de klantenservice
op 026- 472 33 41

 

Contact
Voor meer informatie of vragen over Digitaal Actief Zeeland kunt u terecht bij André Walhout via telefoonnummer (06) 824 750 73 of via email andre@awimpact.nl.