Events en bijeenkomsten Empowercare

Evenement EMPOWERCARE
Maandag 8 november 2021 | 10.30 - 17.00 uur
Digitaal via MS Teams. Direct inschrijven klik hier.

 

Vanuit SWVO nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het digitale event van het Europese Interegg 2 Zeeën-project EMPOWERCARE. Er staat een veelzijdig en interessant internationaal programma voor u klaar met sprekers, interactieve workshops en tech demonstraties over eHealth en digitalisering in het sociaal domein en in de zorg.
BEKIJK DE UITNODIGING EN UPDATE VAN HET PROJECT (NEDERLANDS).

 

In de ochtend worden updates gedeeld over de voortgang van het Europese project inclusief de strategie, technologie en evaluatie. Tijdens de tech expo in de middag worden diverse innovatieve technologische oplossingen aan u gepresenteerd. Ook wordt een virtuele ruimte gecreëerd met een scala aan nuttige bronnen voor en na het event.

 

DIRECT NAAR DE UITNODIGING EN HET VOLLEDIGE PROGRAMMA (ENGELS)
Let op! De voertaal van het event is Engels.

 

 

Workshop EMPOWERCARE
Vrijdag 26 november 2021 | 13.30 - 16.00 uur | HZ, Vlissingen

Uitnodiging aan iedereen die betrokken is bij de implementatie van zowel sociale als technologische innovatie in het sociaal domein.
BEKIJK DE UITNODIGING.

 

In het afgelopen jaar hebben wij vanuit EMPOWERCARE verschillende initiatieven opgestart, die erop gericht zijn om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

 

Vanuit de aanpak en filosofie van De Zeeuwse Huiskamer zijn in Zeeland onder de vlag van Empowercare lokale sociale initiatieven, zoals Tuus in Smerdiek in Sint-Maartensdijk in co-creatie van de grond gekomen. Daarnaast zijn projecten rond een thema, zoals Digitaal Actief Zeeland (digitale dagbesteding) en Digitaal Thuis in Zeeland (virtuele thuiszorg) opgestart.

 

Wat al die projecten verbindt, is dat het een zoektocht is om de verschillende krachten zo te verbinden, dat het mensen versterkt. We denken dan aan de kennis van mensen, de inzet van professionals en vrijwilligers, maar ook het gebruik van (zorg)technologie.

 

De aanpak vraagt om in gezamenlijkheid na te denken over achterliggende doelen en uitgangspunten. Het roept vragen op over wie we zijn, wat we belangrijk vinden en waar we naar toe willen. Vragen die niet altijd expliciet worden gesteld. Deze vragen gelden ook ten aanzien van de inzet van technologie. De inzet van technologie biedt enorme mogelijkheden, maar roept ook vragen op. Enerzijds kan technologie een verbindende kracht bieden (denk aan het beeldbellen tijdens de lockdown), anderzijds kan het ook mensen van elkaar scheiden als zij niet de kennis hebben om het (goed) te gebruiken.

 

Daarom organiseren wij op 26 november een workshop over de vraag hoe je zorgtechnologie goed en passend gebruikt. In EMPOWERCARE werken we samen met VITO, een Vlaamse organisatie waar veel kennis over dit onderwerp is. Zij hebben dit uitgewerkt in ‘8 principes voor caring technology’. Na een uitleg van deze principes gaan we er praktisch mee aan de slag en bekijken wat dit voor onze en uw projecten betekent.

Aanmelden voor de workshop is gewenst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar: secretariaat@swvo.nl