SWVO is op zoek naar een Beleidsadviseur Wmo (28 tot 32 uur per week) gecombineerd met inkoop- en contractbeheertaken.

Over SWVO

SWVO is een samenwerkingsverband dat in opdracht van de 7 gemeenten in de Oosterschelderegio  adviseert over regionaal beleid. Zij bereidt regionale besluitvorming voor op het gebied van de Wmo, gezondheid, volwassenen- en cultuureducatie, bibliotheekwerk en doelgroepenvervoer. SWVO is een kleine organisatie met zes beleidsadviseurs, een directeur, een data-analist en verschillende medewerkers die ondersteunende taken uitvoeren.

Onze Wmo taken

Met betrekking tot de Wmo verzorgt SWVO specifiek de inkoop, aanbesteding en het contractbeheer van Wmo-maatwerkvoorzieningen. SWVO onderhoudt daarom intensief contact met de verschillende aanbieders van deze voorzieningen, die actief zijn in de Oosterschelderegio en in gemeente Veere. De organisatie beoordeelt o.a. de kwaliteit van de voorzieningen en monitort de ontwikkeling van het aantal geleverde voorzieningen en de kosten daarvan. Indien nodig doet SWVO voorstellen voor verbetering. SWVO faciliteert de samenwerking tussen gemeenten,  aanbieders en andere organisaties en stimuleert daarin de ontwikkeling van algemene en preventieve voorzieningen.

Wat wordt jouw rol?

Als jij onze nieuwe beleidsadviseur wordt, dan houd je je bezig met de ontwikkelingen binnen de Wmo in het algemeen en met inkoop en contractbeheer in het bijzonder. Je volgt landelijke, beleidsontwikkelingen en vertaalt deze naar de regionale praktijk. Je doet hierover schriftelijke voorstellen aan je collega’s van de gemeenten, waarbij je je tevens baseert op data die wij verzameld hebben over de geleverde voorzieningen. Ten behoeve van je advies bereid je het overleg voor. Je voert en leidt het overleg met je gemeentecollega’s en zorgt ervoor dat je samen een stap verder komt in de ontwikkeling naar een duurzaam en gedragen beleid dat bovendien datagedreven is. Resultaten of voorstellen hiervoor beschrijf je in notities die je voor besluitvorming voorlegt aan ons Algemeen Bestuur. In deze voorstellen neem je ook, indien van toepassing,  de implementatie van het voorgestelde beleid mee.

Je analyseert de kostenontwikkeling van de verschillende Wmo voorzieningen in de Oosterschelderegio en Veere op basis van de door ons verzamelde data, zodat je een onderbouwing kunt geven aan de gemeenten. Het gaat om voorzieningen als huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding thuis, hulpmiddelen en trapliften.

Naast het geven van beleidsadvies over inkoop en contractbeheer en daaraan gerelateerde onderwerpen, onderhoud je het contact met aanbieders en beoordeel je het nakomen van de contractuele afspraken. We hebben onlangs de contracten met de aanbieders geactualiseerd en vernieuwd.

Verder ben je in staat om complexe projecten te leiden, die een relatie hebben met de Wmo. Denk hierbij aan het samen met de gemeenten en aanbieders ontwikkelen en implementeren van algemene en preventieve voorzieningen of aan het digitaliseren van sommige voorzieningen.

Binnen onze organisatie leg je in jouw rol verantwoording af aan onze directeur. Je hebt een zelfstandige functie, waarmee we bedoelen dat je binnen ruime kaders zelf bepaalt hoe je je resultaat behaalt en je rol invult.

Wat verwachten wij van jou? 

Je krijgt een uitdagende baan, waarbij je samenwerkt met je SWVO-collega’s, die met jou het ‘team contractbeheer’ vormen. We verwachten van jou een positieve instelling, ambitie, de durf om verantwoordelijkheid te dragen, collegialiteit en resultaatgerichtheid.

Voor sommige oplossingen zul je creatief moeten zijn. Dit is inherent aan een samenwerkingsverband dat bestaat uit leden die op sommige onderdelen verschillende visies hebben en kiezen voor een eigen kleur. Belangrijke vaardigheden hiervoor zijn, naast creativiteit, omgevingsbewustzijn en flexibiliteit.

Verder verwachten we dat je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Je beschikt over:

 • een voor de functie relevante HBO diploma;
 • een voor de functie relevante werkervaring;
 • het vermogen om te verbinden en een netwerk op te bouwen en te onderhouden;
 • gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • ervaring met besluit- en beleidsvormingsprocessen bij gemeenten is een pré.

Wat kun je van ons verwachten?

Als je bij SWVO werkt, weet je dat je een baan hebt die er toe doet. Persoonlijke ontwikkeling vinden wij belangrijk en daar ondersteunen wij je in. Verder kun je voor deze vacature rekenen op:

 • Een bruto maandsalarisvan max. €5.621,- ( schaal 10a, op fulltime basis);
 • Mogelijkheid om in de uitloopschaal 11a te komen (€6.3850- max);
 • Een individueel keuze budget van 17,05% van je brutosalaris dat je kunt inzetten voor: vakantiegeld, eindejaaruitkering, extra verlofuren, fietsregeling, vergoeding van reiskosten en opleiding;
 • Een vergoeding voor woon-werkverkeer en verhuiskostenregeling;
 • Mogelijkheid om tijd- en plaats onafhankelijk te werken en een budget ( 700,-) om de thuiswerkplaats in te richten;
 • 194,4 vakantie-uren ( opbasis van 36 uur/week )
 • Een goede pensioenregeling ( ABP)
 • Aanstelling voor één jaar met vooruitzicht op vaste aanstelling

Zet je talent in en ontwikkel jezelf verder door te solliciteren op deze functie bij SWVO. Reageer met een motivatiebrief en je CV vóór 1 juli 2024 via e-mail naar info@swvo.nl . De sollicitatiegesprekken worden gepland in week 25.

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem dan contact op met Sandra Schuurman 0636027848 en e-mail s.schuurman@swvo.nl of met Peter Verburg 0651316675, e-mail p.verburg@swvo.nl. Voor vragen over de procedure bel of mail je naar Gerrie de Reiger 0619302446 en e-mail g.dereiger@swvo.nl