CZW bureau is op zoek naar een Kwartiermaker/Coördinator Zorgfraudebestrijding voor 36 uur.

Inwoners van Nederland met een zorgbehoefte moeten de zorg kunnen krijgen waar ze recht op hebben. De meeste zorgaanbieders bieden zorg op een verantwoorde wijze. Helaas komt ook zorgfraude voor. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om inhoud en vorm te geven aan het voorkomen en bestrijden van onrechtmatigheden in het Sociaal Domein. De 13 Zeeuwse gemeenten willen gezamenlijk werk maken van de aanpak van Zorgfraude in het kader van de Wmo en Jeugdwet. Hiertoe wordt een apart team samengesteld bestaande uit een zestal toezichthouders en een kwartiermaker/coördinator, die gaan toetsen op kwaliteit en rechtmatigheid. Ter voorbereiding op de uitvoering van de zorgfraudebestrijding wordt eerst een kwartiermaker/coördinator aangesteld. Het is de bedoeling dat de kwartiermaker na het kwartier maken aangesteld wordt als Coördinator.

Wat ga je doen als Kwartiermaker?

 • Je zorgt voor een concreet Plan van Aanpak. Hierin is in ieder geval opgenomen de wijze waarop welk soort toezicht wordt ingezet, de prioritering, vormgeven van de cyclus voor een lerende aanpak, een proces- en handhavingsprotocol voor toezichthouders, het regelen van mandaten bij de 13 gemeenten, wijze van monitoring en evaluatie.
 • Verzorgen van concrete aanpak hoe zorgfraude bestuursrechtelijk of strafrechtelijk te regisseren en de uitvoering hiervan inrichten.
 • In kaart brengen van data en hoe deze in te zetten t.b.v. het toezicht.
 • Ophalen informatie bij gemeenten t.b.v. plan van aanpak en op basis hiervan behoeften in beeld brengen.
 • Werving en selectie van de toezichthouders.

Wat ga je doen als Coördinator?

 • Je bent inhoudelijk leidinggevende van de toezichthouders.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt en de regisseur voor alles rondom het toezicht.
 • Actualiseren beleidsplan en uitvoeringsplannen.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van aan directie en gemeenten m.b.t. toezicht en handhaving.
 • Contactpersoon voor beleidsambtenaren Sociaal Domein voor het onderwerp Zorgfraude bestrijding.
 • Onderhouden contact met VNG en toezichthouders bij andere gemeenten.
 • Opstellen rapportages en uitvoering geven aan de planning en control cyclus.

Wat breng je mee?

Als kwartiermaker/coördinator Zorgfraudebestrijding straal je uit dat de aanpak die jij en je team toepassen uitgaat van de best passende zorg voor de inwoners van Zeeland. Je bent in staat om de belangen van de verschillende partijen, ambtelijk en politiek te behartigen en de samenwerking tussen partijen te stimuleren en optimaliseren. Je beschikt over een helicopterview om het totale werkveld te overzien en daarop met je team te kunnen anticiperen. Je beschikt over het vermogen om te gaan met politieke gevoeligheden, tegengestelde belangen, kwetsbaarheid van de doelgroep en de publieke opinie. En natuurlijk heb je de nodige affiniteit met- en/of een achtergrond in zorg.

Wat zijn de functie eisen?

 • HBO + werk en denkniveau met ervaring in het veiligheidsdomein en/of sociaal domein
 • Expertise over handhaving sociaal domein
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Sterke communicatieve- en netwerkvaardigheden
 • Ervaring in een leidinggevende/coördinerende functie

Wat kun je verwachten?

 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar die bij goed functioneren omgezet wordt naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Een bruto maandsalaris van max €5997,- (schaal 11) bij 36 uur.
 • Een individueel keuze budget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris. Dit kun je bijvoorbeeld inzetten om verlof of een fiets van te kopen.
 • Een vergoeding voor het woon-werkverkeer.
 • De mogelijkheid om thuis te werken voor een deel van je werktijd, met de beschikking over een mobiele telefoon en laptop.

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij het CZW bureau. Het CZW bureau is qua organisatie ondergebracht bij het samenwerkingsverband SWVO. Het CZW bureau bestaat uit een klein en enthousiast team. Het CZW bureau faciliteert en ondersteunt de 13 Zeeuwse gemeenten bij beleidsontwikkeling op verschillende beleidsterreinen, waaronder Beschermd wonen, Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang, Huiselijk geweld en kindermishandeling, de Wet verplichte GGZ en aanpak personen zorgwekkend gedrag. Er is een nauwe samenwerking met de directie van de inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland. Vanaf 01-01-2025 ga je onderdeel uitmaken van de nog op te richten GR Inkoop Sociaal Domein Zeeland (ISDZ) , waar IJZ en de inkoop voor Beschermd Wonen in opgaan.

Geïnteresseerd?

Als je belangstelling hebt voor deze functie, maak dit dan uiterlijk voor 15 februari a.s. kenbaar door een motivatiebrief en CV te sturen naar info@czwbureau.nl t.a.v. dhr. P Verburg, directeur SWVO/CZW bureau.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr Otto van Dijk, contractmanager BW op het  CZW bureau o.vandijk@czwbureau.nl, 06-15469942

Door een daartoe ingestelde werkgroep is een Beleidsplan Toezicht en Naleving Wmo en Jeugdwet 2024-2027 opgesteld. Indien gewenst kan deze worden toegezonden.

De sollicitatiegesprekken worden gepland in week 8 (19 tot en met 24 februari).