Agenda en verslagen

Fysieke Overlegtafel

Bij de voorbereiding op de nieuwe taken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft het SWVO een netwerk opgericht waar organisaties die verbonden zijn aan de uitvoering van de Wmo aan deelnemen. Met dit netwerk geeft SWVO uitvoering aan bestuurlijk aanbesteden.
Dit is een overlegmodel om tot contractering van aanbieders te komen.
Aan de overlegtafel worden voorstellen besproken die van invloed zijn op de wijze waarop gemeenten en zorgaanbieders uitvoering geven aan de Wmo. Omdat er veel verschillende aanbieders zijn van diensten zoals individuele begeleiding en dagbesteding hebben we een fysieke overlegtafel, waar een vertegenwoordiging van zorgaanbieders aan deelneemt en een virtuele overlegtafel waar de overige zorgaanbieders en andere belangstellenden aan deelnemen.
De overlegtafel wordt ook gebruikt om elkaar te informeren en naar oplossingen te zoeken wanneer bepaalde zaken niet goed gaan. Maar de deelnemers vooral bezig om met elkaar naar nieuwe manieren te zoeken waarop we in de toekomst de inwoners van de Oosterschelderegio zo goed mogelijk kunnen blijven helpen.

Planning Fysieke Overlegtafels (FO’s) 2017

  • 1e FO vrijdag 27 januari van 9.00 tot 11.30 uur

Agenda

Bijlage 1 verslag overleg 21 oktober 2016

Bijlage 2 projectplan

Bijlage 3 kwaliteitskader

Bijlage 4 planning

Bijlage 5 rapportage pilot HZib

Verslag FO 27 januari 2017

Besluitenlijst werkgroep HH 23 januari 2017

Presentatie SVRZ 'ontwikkeling door samenwerking in de gemeente Borsele'

  • 2e FO vrijdag 10 maart van 9.00 tot 11.30 uur

Agenda

Bijlage 1 Verslag 1e Fysieke Overlegtafel 27 januari 2017

Bijlage 2 Projectplan Hervorming hulp bij het huishouden

Verslag 2e Fysieke Overlegtafel (concept) 10 maart 2017

Ontwikkeling inzet Maatwerkvoorziening Begeleiding 2015 en 2016

 

Netwerkbijeenkomst Sociaal domein/Wmo Oosterschelderegio

22 maart 2017, SVRZ locatie Erasmuspark

Uitnodiging en programma

 

  • 3e FO vrijdag 2 juni van 9.00 tot 11.30 uur

Agenda

Bijlage 1 Verslag 2e Fysieke Overlegtafel 10 maart 2017

Bijlage 1a Een paar praktische zaken

Bijlage 2 Presentatie Analyse Maatwerkvoorziening

Bijlage 3 Implementatievoorstel kwaliteitskader conceptversie 1-3 mei 2017

Verslag 3e Fysieke Overlegtafel 2 juni 2017

Presentatie analyse maatwerkvoorziening

Presentatie implementatie kwaliteitskader

Presentatie kvvbt SMWO en Allevo

  • 4e FO vrijdag 1 september van 9.00 tot 11.30 uur

Agenda

Bijlage 1 Verslag 3e Fysieke Overlegtafel 2 juni 2017

Bijlage 2 Implementatie Kwaliteitskader Versie 2.0 Definitief

Bijlage 3 Kwaliteitsontwikkelprogramma 2018

Bijlage 4 Presentatie Fysieke Overlegtafel 

Bijlage 5 Verslag 4e Fysieke Overlegtafel 1 september 2017

Bjilage 6 Overzicht Tarieven 2018 Deeloverneekomst Oosterschelderegio

  • 5e FO vrijdag 17 november van 9.00 tot 11.30 uur

Agenda

Planning Fysieke Overlegtafels (FO’s) 2018

  • 1e FO vrijdag 26 januari van 09.00 tot 11.30 uur 
  • 2e FO vrijdag 16 maart van 09.00 tot 11.30 uur
  • 3e FO vrijdag 1 juni van 09.00 tot 11.30 uur
  • 4e FO vrijdag 24 augustus van 09.00 tot 11.30 uur 
  • 5e FO vrijdag 16 november van 09.00 tot 11.30 uur