Agenda en verslagen

Fysieke Overlegtafel

Bij de voorbereiding op de nieuwe taken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft het SWVO een netwerk opgericht waar organisaties die verbonden zijn aan de uitvoering van de Wmo aan deelnemen. Met dit netwerk geeft SWVO uitvoering aan bestuurlijk aanbesteden.
Dit is een overlegmodel om tot contractering van aanbieders te komen.
Aan de overlegtafel worden voorstellen besproken die van invloed zijn op de wijze waarop gemeenten en zorgaanbieders uitvoering geven aan de Wmo. Omdat er veel verschillende aanbieders zijn van diensten zoals individuele begeleiding en dagbesteding hebben we een fysieke overlegtafel, waar een vertegenwoordiging van zorgaanbieders aan deelneemt en een virtuele overlegtafel waar de overige zorgaanbieders en andere belangstellenden aan deelnemen.
De overlegtafel wordt ook gebruikt om elkaar te informeren en naar oplossingen te zoeken wanneer bepaalde zaken niet goed gaan. Maar de deelnemers vooral bezig om met elkaar naar nieuwe manieren te zoeken waarop we in de toekomst de inwoners van de Oosterschelderegio zo goed mogelijk kunnen blijven helpen.

Planning Fysieke Overlegtafels (FO’s) 2019

  • 1e FO vrijdag 25 januari van 09.00 tot 11.30 uur

Agenda

Bijlage 1 samenstelling Fysieke Overlegtafel

Bijlage 2 verslag 3e Fysieke Overlegtafel 16 november 2018

Bijlage 3 toelichting op koerswijziging

Bijlage 4 evaluatie onderzoek werkconferentie kwalitiet

Bijlage 5 inhoud kwaliteitsverslag

Bijlage 6 visie op clientondersteuning

  • 2e FO vrijdag 15 maart van 09.00 tot 11.30 uur

Bijlage 1 Procesvoorstel aanpassing deelovereenkomst WMO OSR

  • 3e FO vrijdag 7 juni van 09.00 tot 11.30 uur

Agenda

Verslag 1e fysieke overlegtafel 25 januari 2019

Bijlage 2 voorstel gemeenten nieuwe bouwstenen

  • 4e FO vrijdag 6 september van 09.00 tot 11.30 uur

Agenda

Verslag 2e fysieke overlegtafel 7 juni 2019

Bijlage 2 Deelovereenkomst versie 14 - januari 2020

Bijlage 3 Reacties en vragen van orgaanbieders en antwoorden door gemeente op voorstel nieuwe Bouwstenen

Bijlage 4 overzicht tarieven 2020 Deelovereenkomst Oosterschelderegio

Bijlage 4a berekening tarieven individuele begeleiding

Proces implementatie nieuwe overeenkomst

SROI Zorg SWVO Fysieke Overlegtafel

 

  • 5e FO vrijdag 15 november van 09.00 tot 11.30 uur

Verslag 3e fysieke overlegtafel 6 september 2019