Agenda Sociale Innovatie

 

Beste collega’s,

 

We zijn vorig jaar november gestart met een innovatiebijeenkomst voor het Sociaal Domein. Dat was een bijzondere en inspirerende ervaring. Die bijeenkomst heeft een beweging op gang gebracht waarin ‘innovatie’, ‘ondernemerschap’ en ‘verbinding’ steeds meer ruimte krijgt. De ambitie van SWVO is om deze beweging te laten groeien en daar veel verschillende partijen in te verbinden. Met de organisatie van pizza bijeenkomsten, inspiratiesessies en workshops lukt dat inmiddels goed.

 

Voor de ‘Week van de Sociale Innovatie’ – die we gepland hadden in de week van 12 t/m 17 november - hebben we echter moeten besluiten om deze nu niet door te laten gaan. Er is teveel onzekerheid over de activiteiten die tijdens deze week zouden plaatsvinden. Om de ‘Week van’ te laten slagen had vandaag het programma definitief moeten zijn. Er is meer tijd nodig om initiatieven te laten groeien en te voorzien van een juist format, van wervende communicatie en vooral van het commitment van verschillende mee-makers, zodat ze tot het gewenste resultaat leiden.   

 

Wat doen we met alle ideeën en initiatieven die we al hadden bedacht en verzameld voor deze week? Daar gaan we natuurlijk mee verder!! Onze ambities om de innovatiebeweging te laten groeien, om het bedrijfsleven te verbinden met het sociaal domein, om ondernemerschap te stimuleren, om te inspireren en te verbinden, staan nog steeds overeind. Ook de ideeën die we hebben om gemeenten in beweging te krijgen, om vraagstukken op een creatieve wijze verder te helpen, om bij elkaar in de keuken te kijken, willen we verder ontwikkelen. We koppelen dit echter los van de ‘Week van de Sociale Innovatie’.

 

Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor je medewerking aan de voorbereidingen voor deze week.

Laten we vooral verder gaan en kijken hoe we de ambities wèl kunnen realiseren.

 

Voor vragen, een meer uitgebreide toelichting, of als je ideeën hebt voor het vervolg kun je uiteraard contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Thijs Terlouw

Beleidsadviseur

SWVO

Stationspark 27e

4462 DZ Goes

 

0113-242 368

06-27 97 89 20

t.terlouw@swvo.nl