Archief 2015

Fysieke Overlegtafels in 2015

 

  • 1e FO vrijdag 27 februari

Agenda 1e fysieke overlegtafel 

Verslag 1e fysieke overlegtafel

Bijlage 1 overzicht uitvraag ervaring Maatwerkvoorziening Begeleiding 

 

  • 2e FO vrijdag 22 mei

Agenda 2e fysieke overlegtafel

Verslag 2e fysieke overlegtafel

Uitvraag ervaring met maatwerkvoorziening begeleiding

Presentatie evaluatie fysieke overlegtafel

Presentatie MEE 'ervaring van de cliënt' 

 

  • 3e FO vrijdag 4 september

Agenda 3e fysieke overlegtafel

Verslag 3e fysieke overlegtafel

Bijlage 2 Onderzoeksverslag 'Het verhaal  van de klant'

Bijlage 3 voorstel Maatwerkvoorziening Begeleiding 2016

Bijlage 4 criteria innovatie

Ontwikkeling administratief proces Maatwerkvoorziening Begeleiding schema

 

  • 4e FO vrijdag 16 oktober

Agenda 4e fysieke overlegtafel

Bijlage 2 verantwoordingsprotocol 2015

Bijlage 3 samenvoeging contracten

Verslag 4e fysieke overlegtafel

 

  • 5e FO donderdag 26 november

Agenda 5e fysieke overlegtafel

Bijlage 3 samenvoegen contracten

Bijlage 3a overzicht vragen en antwoorden

Verslag 5e fysieke overlegtafel

 

2015 was een overgangsjaar voor het onderdeel vervoer. 

Richtlijn voor indicatie vervoer voor de Maatwerkvoorziening Begeleiding 2015

 

Ten behoeve van de evaluatie van de Maatwerkvoorziening Begeleiding in het eerste kwartaal van 2015 heeft MEE Zeeland in opdracht van het SWVO een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder clienten van de maatwerkvoorziening.

Samenvatting

Rapport Het verhaal van de klant

 

In 2015 hadden gemeenten en zorgaanbieders specifieke afspraken gemaakt voor de herindicaties van cliënten met overgangsrecht tot 1 januari 2016. De brief van AWBZ naar Wmo kunnen zorgaanbieders gebruiken om cliënten te informeren over het aanvragen van een nieuwe beschikking en de inhoud van de veranderingen.

Procedure herindicaties

Brief van AWBZ naar Wmo