Archief 2017

Fysieke Overlegtafels (FO's) 2017

 

  • 1e FO vrijdag 27 januari van 9.00 tot 11.30 uur

Agenda

Bijlage 1 verslag overleg 21 oktober 2016

Bijlage 2 projectplan

Bijlage 3 kwaliteitskader

Bijlage 4 planning

Bijlage 5 rapportage pilot HZib

Verslag FO 27 januari 2017

Besluitenlijst werkgroep HH 23 januari 2017

Presentatie SVRZ 'ontwikkeling door samenwerking in de gemeente Borsele'

 

  • 2e FO vrijdag 10 maart van 9.00 tot 11.30 uur

Agenda

Bijlage 1 Verslag 1e Fysieke Overlegtafel 27 januari 2017

Bijlage 2 Projectplan Hervorming hulp bij het huishouden

Verslag 2e Fysieke Overlegtafel (concept) 10 maart 2017

Ontwikkeling inzet Maatwerkvoorziening Begeleiding 2015 en 2016

 

Netwerkbijeenkomst Sociaal domein/Wmo Oosterschelderegio

22 maart 2017, SVRZ locatie Erasmuspark

Uitnodiging en programma

 

  • 3e FO vrijdag 2 juni van 9.00 tot 11.30 uur

Agenda

Bijlage 1 Verslag 2e Fysieke Overlegtafel 10 maart 2017

Bijlage 1a Een paar praktische zaken

Bijlage 2 Presentatie Analyse Maatwerkvoorziening

Bijlage 3 Implementatievoorstel kwaliteitskader conceptversie 1-3 mei 2017

Verslag 3e Fysieke Overlegtafel 2 juni 2017

Presentatie analyse maatwerkvoorziening

Presentatie implementatie kwaliteitskader

Presentatie kvvbt SMWO en Allevo

 

  • 4e FO vrijdag 1 september van 9.00 tot 11.30 uur

Agenda

Bijlage 1 Verslag 3e Fysieke Overlegtafel 2 juni 2017

Bijlage 2 Implementatie Kwaliteitskader Versie 2.0 Definitief

Bijlage 3 Kwaliteitsontwikkelprogramma 2018

Bijlage 4 Presentatie Fysieke Overlegtafel 

Bijlage 5 Verslag 4e Fysieke Overlegtafel 1 september 2017

Bjilage 6 Overzicht Tarieven 2018 Deeloverneekomst Oosterschelderegio

 

  • 5e FO vrijdag 17 november van 9.00 tot 11.30 uur

Agenda

Verslag 5e Fysieke Overlegtafel 17 november 2017

Presentatie Zorgcoöperatie Anna Zorgt