Kwaliteit

15 februari jl. heeft het bestuur van het SWVO besloten een project te starten rondom kwaliteit. Dit project is nodig om het kwaliteitskader voor uitvoering van de Wmo te implementeren. Met dit project hoopt het bestuur de Wmo ondersteuning te verbeteren, de client in plaats van het systeem centraal te stellen en samenhang en eenvoud te creëren onder zorgaanbieders. Meer informatie over de inhoud van het kwaliteitskader kunt u hier vinden. In het projectplan vindt u de informatie over de opzet en verschillende fases van het project.

Waarom een project over kwaliteit? 

De doelstelling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is om kwalitatief goede ondersteuning te bieden aan mensen in de gemeenten die deze ondersteuning nodig hebben om zelfstandig thuis te wonen, of te participeren in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die mensen ontvangen. Maar hoe weten we of de ingezette zorg kwalitatief goed is en aansluit op de behoefte van de cliënt?

 

Om op kwaliteit te kunnen sturen is er een goed samenspel nodig tussen cliënten, gemeenten, zorgaanbieders, toegang tot Wmo voorzieningen, contractbeheerder en toezichthouder.
Dat samenspel komt tot uiting in wet- en regelgeving (verordeningen, beleidsregels), contracten, kwaliteitsborging, keukentafelgesprekken, ondersteuningsplannen, cliënttevredenheid, contractbeheer,  methodieken, evaluatie, monitoring, verantwoording, toezicht en handhaving.

 

Gemeenten willen meer grip krijgen op de  kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Door met elkaar (zorgaanbieders, cliënten, gemeenten, loket en SWVO) het begrip kwaliteit te concretiseren (wat vinden wij belangrijk) en afspraken te maken over de uitvoering, de monitoring en de sturing daarop kunnen er snel een aantal verbeterslagen plaatsvinden. Hierdoor krijgt de gemeente meer grip en vormt zich een basis waarop verdere ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

 

Middels deze pagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen en documentatie rondom project IMKWA (Implementatie Kwaliteitskader).

Bijeenkomst 18 april 2017

Bekijk hieronder het filmpje: