Kwaliteit

Werkconferentie Kwaliteit in uitvoering

 

Maandag 22 oktober vond de werkconferentie 'Kwaliteit in uitvoering' plaats. Een werkconferentie over de zichtbaarheid van kwaliteit bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We waren deze middag te gast bij Zorggroep Ter Weel aan het Joannaplantsoen 1 in Goes. Op deze middag hebben organisaties laten zien op welke manier zij uitvoering geven aan kwaliteit en wat de cliënt daarvan merkt. 's Middags konden deelnemers zelf aan de slag met dit thema bij één van de 4 werksessies. De basis voor uitvoering van de Wmo is het kwaliteitskader dat gemeenten, zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers samen hebben opgesteld. Maar dat is papier. Hoe vertaal je kwaliteit in de praktijk!

 

De werkconferentie werd onder de paraplu van de Fysieke Overlegtafel voor de Wmo in de Oosterschelderegio en samen met de gemeenten op Walcheren georganiseerd.  Initiatiefnemers voor deze bijeenkomst waren GORS, zorggroep Ter Weel, Coöperatie Kleinschalige zorg in Zeeland, gemeenten op Walcheren en SWVO.

 

sheets plenaire deel

 

filmpje cliënten GORS 'Op stap'

 

De volgende vier werksessies konden tijdens de bijeenkomst worden bezocht;

 

(1) Hoe kunnen we van elkaar leren? (door Q-consult en de Coöperatie Kleinschalige zorg in Zeeland)

CKZ is een Coöperatie met meer dan 50 zelfstandige ondernemingen. Iedere ondernemer heeft een eigen kijk op de zorg en vult kwaliteit op zijn eigen wijze in. Maar als coöperatie ben je zo sterk als de zwakste schakel. Dus hoe kan de coöperatie profiteren van zijn diversiteit en als geheel de kwaliteit verbeteren? Tijdens deze werksessie komen voorbeelden voorbij voor intervisie en manieren om kwaliteit in de praktijk te vertalen in plaats van op papier.

 

Q consult is een adviesorganisatie op het gebied van kwaliteit met een brede praktijk binnen zorgorganisaties en de ziekenhuiswereld. In 2016 hebben zij de Oosterschelderegio ondersteund bij de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitskader voor uitvoering van de Wmo. De gemeenten op Walcheren hebben het kwaliteitskader inmiddels omarmt. Uit de opdracht in de Oosterschelderegio is het contact met CKZ ontstaan.

 

sheets werksessie Q-consult en CKZ

 

(2) GORS heeft de methodiek ‘beelden van kwaliteit’ geïmplementeerd. In deze werksessie legt GORS uit wat deze methodiek inhoudt en waarom het gebruik ervan de organisatie sterker maakt. Deelnemers gaan zelf aan de slag als ‘kwaliteitspanel’ en ervaren aan den lijve wat medewerkers van GORS ervaren wanneer zij feedback krijgen van collega’s en cliënten. Deelnemers leren hoe het proces van informatie ophalen, leren en verbeteren ook uitgevoerd kan worden.

 

(3) Gemeenten in Zeeland willen meer zicht op kwaliteit. Een manier om dat inzicht te krijgen is het doen van onderzoek. Onlangs heeft het Samenwerkingsverband in de Oosterschelderegio een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de hulp bij het huishouden. Dat is goed uitvoerbaar omdat de werkzaamheden bij verschillende cliënten vergelijkbaar is. De volgende stap om meer zicht te krijgen op kwaliteit is een onderzoek naar de uitvoering van individuele begeleiding en dagbesteding. In deze werksessie gaan we met elkaar in gesprek om erachter te komen of een onderzoek naar begeleiding en dagbesteding wel zo verstandig is en waar gemeenten bij de uitvoering ervan rekening moeten houden.

 

uitkomsten werksessie Gemeenten

 

(4) Zorgstroom is een thuiszorgorganisatie die vooral actief is op Walcheren. Zorgstroom kent verschillende opdrachtgevers zoals zorgverzekeraar, zorgkantoor en (centrum)gemeenten en daarnaast ook particuliere klanten. Al die opdrachtgevers hebben hun eigen eisen en voorwaarden in relatie tot kwaliteit. Hoe kun je daar als organisatie aan voldoen zonder te verzuipen in administratie en verantwoordingslast. In deze werksessies vertelt Zorgstroom over hun praktijk en gaan we op zoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen de stelsels.   

 

Voor vragen over of naar aanleiding van deze bijeenkomst kunt u terecht bij :

Thijs Terlouw                                       Edmee de Fretes

beleidsadviseur                                   beleidsadviseur

SWVO                                                       Gemeente Middelburg

t.terlouw@swvo.nl                             e.de.fretes@middelburg.nl

(06) 27 97 89 20                                   (06) 46 26 57 51

 

uitnodiging met daarin het programma deze middag

Het kwaliteitskader

 

15 februari jl. heeft het bestuur van het SWVO besloten een project te starten rondom kwaliteit. Dit project is nodig om het kwaliteitskader voor uitvoering van de Wmo te implementeren. Met dit project hoopt het bestuur de Wmo ondersteuning te verbeteren, de client in plaats van het systeem centraal te stellen en samenhang en eenvoud te creëren onder zorgaanbieders. Meer informatie over de inhoud van het kwaliteitskader kunt u hier vinden. In het projectplan vindt u de informatie over de opzet en verschillende fases van het project.

Waarom een project over kwaliteit?

De doelstelling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is om kwalitatief goede ondersteuning te bieden aan mensen in de gemeenten die deze ondersteuning nodig hebben om zelfstandig thuis te wonen, of te participeren in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die mensen ontvangen. Maar hoe weten we of de ingezette zorg kwalitatief goed is en aansluit op de behoefte van de cliënt?

 

Om op kwaliteit te kunnen sturen is er een goed samenspel nodig tussen cliënten, gemeenten, zorgaanbieders, toegang tot Wmo voorzieningen, contractbeheerder en toezichthouder.
Dat samenspel komt tot uiting in wet- en regelgeving (verordeningen, beleidsregels), contracten, kwaliteitsborging, keukentafelgesprekken, ondersteuningsplannen, cliënttevredenheid, contractbeheer,  methodieken, evaluatie, monitoring, verantwoording, toezicht en handhaving.

 

Gemeenten willen meer grip krijgen op de  kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Door met elkaar (zorgaanbieders, cliënten, gemeenten, loket en SWVO) het begrip kwaliteit te concretiseren (wat vinden wij belangrijk) en afspraken te maken over de uitvoering, de monitoring en de sturing daarop kunnen er snel een aantal verbeterslagen plaatsvinden. Hierdoor krijgt de gemeente meer grip en vormt zich een basis waarop verdere ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

 

Middels deze pagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen en documentatie rondom project IMKWA (Implementatie Kwaliteitskader).

Bijeenkomst 18 april 2017

Bekijk hieronder het filmpje: