Sociale Innovatie

 

Platform “Van Zorg naar Beter“ – Proeftuin Zeeland

 

Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) heeft in 2016 het initiatief genomen tot het starten van een continu innovatieproces ‘Van Zorg naar Beter’ in Zeeland. In dit proces gaan gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders, burgers, ondernemers en kennisinstellingen gezamenlijk op weg naar nieuwe manieren van samen-leven en samen-zorgen.

 

Na een intensief aanlooptraject zijn we op 15 november 2017 gestart met een dynamische en druk bezochte Innovatiebijeenkomst in het Pontes, locatie Oranjeweg in Goes. De 16 ‘ideeën / initiatieven / uitdagingen van onderop’ die daar centraal stonden, hebben zich inmiddels verder ontwikkeld en zijn intussen serieuze projecten en sociale ondernemingen geworden. Het helpt wanneer we als maatschappelijke organisaties en betrokken professionals, ambtenaren en bestuurders elkaar opzoeken, inspireren, ondersteunen, samen leren en doen. Die behoefte heeft er toe geleid dat we nu een Platform zijn waar we elkaar regelmatig opzoeken, we steeds nieuwe verbindingen leggen, we diverse trainingen, workshops en werkbezoeken organiseren, kortom waarin we bezig zijn om sociale innovatie, maatschappelijke initiatieven en ondernemerschap te stimuleren en te ondersteunen.

 

15 mei vond bij De Zuidhoek de tweede pizza sessie plaats. Een bijeenkomst om elkaar te ontmoeten, te verbinden en afspraken te maken op welke manier we elkaar kunnen helpen. Een onderwerp dat daarbij aan de orde kwam is de ruimte die initiatiefnemers en vernieuwers nodig hebben om hun ideeën en oplossingen te realiseren. Omdat die ruimte hen niet altijd gegund is zijn we samen op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen. In bijgevoegd presentatie is de opbrengst van deze exercitie terug te vinden.