Sociale Innovatie

Platform “Van Zorg naar Beter“ – 3e pizza sessie

13 september waren we te gast op het Goese Lyceum met als thema onderwijs, techniek en zorg. Voor Zeeland zeer relevant. Krapte op de arbeidsmarkt en jonge mensen die Zeeland verlaten voor werk of voor hun opleiding. Hoe zijn organisaties en instellingen in onze omgeving betrokken en welke verbindingen worden er gelegd? Na een welkom door Carin Biesterbosch, rector van het Goes Lyceum was het de beurt aan vier korte inleidingen op het thema. Eerst gaven Driek van Vught en Diane Robyn van Pontes Scholengroep een toelichting op respectievelijk de maatschappelijke stages en het technasium. Aan de maatschappelijke stages wordt nog steeds met veel enthousiasme invulling gegeven door Pontes en het Technasium is een afdeling binnen het VO waar havo/vwo leerlingen aan het werk gaan met maatschappelijk relevante vraagstukken m.b.t. bèta-techniek. Daarna vertelde Peter Moll van Essenzo wat particulier onderwijs kan betekenen in Zeeland en welke plannen Essenzo heeft met het starten van een bedrijfsschool voor de zorg. Een living lab is een onderwijssetting waarin maatschappelijke uitdagingen (energietransitie, leefbaarheidsvraagstukken, etc.) centraal staan. Deze uitdagingen zijn zo complex van aard dat ze met recht wicked problems mogen worden genoemd. Niet één partij heeft de wijsheid in pacht. Maatschappelijk uitdagingen zullen in gezamenlijkheid (overheid, bedrijfsleven, instanties, onderwijs) moeten worden geadresseerd door gebruik te maken van elkaars expertise en inzichten: een leven lang leren voor iedereen. Hans de Bruin (HZ) en Geert Ridderbos (gemeente Veere) hebben tijdens de bijeenkomst verteld over dit ‘onderwijsconcept’ dat in het samenwerkingsverband ‘Science in Residence’ nu al enkele jaren wordt toegepast.

 

Vervolgens was het de beurt aan de steunpilaren van het Platform van Zorg naar Beter om hun ondersteuningsaanbod voor de komende maanden te presenteren.

 

Hans de Bruin, lector Expertise and Valorisation Management van de HZ university of applied sciences, kondigde in zijn bijdrage de minor 'Becoming Fit for the Future' aan. In bijgevoegde flyer kun je daar meer over lezen en voor aanmeldingen. 

 

De Viazorg MOOC, ‘21st century skills, wa-MOOC-r-mee?’ gaat live. Een MOOC (Massive Open Online Course) is een nieuwe manier van online sociaal leren. Dus ben jij nieuwsgierig naar 21st century skills? Doe dan mee! Laat op de MOOC zien wat jouw ideeën zijn over en ervaringen met 21st century skills. Want dat is zo mooi aan een MOOC. Je krijgt informatie, maar je  ziet ook wat de andere deelnemers over dit onderwerp weten en vinden en kan daarover online met hen  ‘in gesprek’ gaan. Meer informatie
 

Inschrijven kan vanaf NU 21st century skills, wa-MOOC-r-mee?

 

Na de pauze waarin we onze magen rijkelijk konden vullen met 'pizza' gingen de deelnemers uiteen in vier groepen om in voier werksessies verder te gaan met het thema. De uitkomsten van deze werksessies vind je terug op bijgevoegde flipovers.

 

flipovers bijeenkomst 13 september 2018

 

presentatie bijeenkomst 13 september 2018

 

 

Wat is het innovatieplatform Van Zorg naar Beter?

 

Met de innovatiebijeenkomst 'Van Zorg naar Beter' op 15 november 2017 heeft SWVO het initiatief genomen voor een platform voor sociale innovatie in Zeeland. Het platform verbindt iedereen in Zeeland die een bijdrage wil leveren aan de veranderingen in het sociaal domein. We zijn er om maatschappelijke initiatieven en social enterprises te stimuleren en te ondersteunen. De functies die het platform wil invullen zijn: (1) ontmoeten/verbinden (2) enthousiasmeren/aanjagen (3) ondersteunen en versnellen (4) experimenteren en doen (5) reflecteren en leren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs Terlouw, beleidsadviseur bij SWVO via tel. (06) 27 97 89 20 of e-mail t.terlouw@swvo.nl