Nieuwe zorgaanbieders kunnen deel uit maken van de Deelovereenkomst. SWVO is verantwoordelijke over dit proces. Er is hiervoor een Toetredingskader ontwikkeld, waar een referentieformulier voor de zorgaanbieder bij hoort. Dit kader is samen met het referentieformulier opgenomen in bijlage 13 opgenomen van de Deelovereenkomst.

In dit Toetredingskader hebben we vermeld voor welke bouwstenen nog ruimte is binnen de Deelovereenkomst. Ook hebben we enkele voorwaarden voor toetreding in dit kader opgenomen, waaronder het referentieformulier.

Voordat u uw interesse voor deelname aan de Deelovereenkomst aan ons kenbaar maakt, verzoeken wij u eerst het Toetredingskader door te nemen. Indien u aan de voorwaarden uit het Toetredingskader voldoet, dan kunt u uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar wmo.oosterschelderegio@swvo.nl. Vermeld in deze e-mail uw contactgegevens en uw antwoorden op de volgende vragen:

  • Waarom wilt u deelnemen aan de Deelovereenkomst?
  • Wat is uw aanbod? In welke bouwsteen valt de zorg of ondersteuning die u verleent?
  • Hoeveel medewerkers zijn werkzaam in uw organisatie en aan hoeveel klanten biedt uw organisatie Wmo zorg?
  • In welke gemeente(n)/regio bent u actief?
  • Heeft u al een contract voor het leveren van diensten op het gebied van zorg en welzijn met gemeenten, zorgverzekeraar of zorgkantoor?

Als we uw e-mail hebben ontvangen, nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. U verneemt dan van ons óf het deelnameproces wordt voortgezet en op welke wijze dit verloopt.