Zorg en gezondheid

Slotbijeenkomst project Koploper Cliëntondersteuning donderdag 25 februari 2021 

 

‘Méér doen met Meedenkers*!’

 

*Meedenkers: de makkelijke term voor cliëntondersteuners. 

 

Dit is het thema van de slotbijeenkomst van het project Koploper Cliëntondersteuning in de Oosterschelderegio.

 

Meld u nu aan voor de workshops!

 

Op 25 februari 2021 sluit het projectteam het koploperproject cliëntondersteuning af. In dit project hebben we de afgelopen twee jaar intensief samen met gemeenten, organisaties en inwoners gewerkt aan de doorontwikkeling van cliëntondersteuning in de Oosterschelderegio. Tijdens de slotbijeenkomst willen wij graag de opbrengsten met jullie delen en een doorkijkje geven naar de toekomst. 

 

 

Hieronder het overzicht van de workshops:

1. ‘Online Regioplatform Cliëntondersteuning en meer - De lancering’ - door Valentijn van Esch (1SociaalDomein) en Thomas Dollevoet (1SociaalDomein)

2. ‘Meer bekendheid voor Meedenkers!’ - door Maarten Grootenboer (Nilsson) en Ruth de Bruin (communicatieadviseur)

3. ‘Wie maken gebruik van cliëntondersteuning? Feiten in beeld!’ - door Alette van Dijk (XpertiseZorg)

4. ‘Levensbreedheid en afbakening bij cliëntondersteuning’ - door Joost de Haan (Movisie)

5. ‘Ervaringsdeskundige meedenkers, wat is de meerwaarde?’ - door Klazine Tuinier (HerstelTalent)

 

 

Een toelichting per workshop vindt u onderaan deze pagina, zodat u uw keuze kunt maken. Deelname is gratis.

 

De workshops worden twee rondes aangeboden. U kunt u dus aanmelden voor twee workshops.

 

Wanneer? Donderdag 25 februari 2021, 14:30-17:15

 

Zin om mee te doen? Meld u dan direct aan! Stuur een mail naar g.shala@swvo.nl en vermeld hierbij om welke workshops het gaat.
 

Na uw aanmelding ontvangt u tijdig verdere informatie. Aanmelden kan tot 24 februari!
 

Namens het Projectteam Koploper cliëntondersteuning OSR: Naomi de Smit (Reimerswaal), Karin Jonker (SWVO), Lenet Verzijl (Schouwen-Duiveland) en Gentijana Shala (SWVO: g.shala@swvo.nl en 06 40649332). 

 

PS Deel gerust dit programma met geïnteresseerden binnen en buiten de Oosterschelderegio!


 

De workshops in het kort: 

1.'Online Regioplatform Cliëntondersteuning en meer – De lancering' door Thomas Dollevoet en Valentijn van Esch van 1SociaalDomein
Het online Regioplatform is ‘een ruimte in het midden waar iedereen elkaar kan vinden’. Dit unieke deel van de nalatenschap van het Koploperproject stimuleert en vergemakkelijkt ontmoeting, verbinding en samenwerking tussen professionals, vrijwilligers, ambtenaren, mantelzorgers en anderen – over organisatiegrenzen heen. Het platform start rond cliëntondersteuning in de Oosterschelderegio én biedt ruimte voor verbreding naar andere thema’s, eventueel ook Zeeland-breed. Bij deze lancering laat Thomas alle mogelijkheden van het platform kort de revue passeren. Met praktijkvoorbeelden maakt hij duidelijk hoe het platform bij dagelijkse werkzaamheden kan ondersteunen. Ook halen we ideeën en suggesties op voor de verdere inrichting en bekendmaking ervan. Deelnemers aan deze workshop krijgen 24 uur vooraf de gelegenheid om al een profiel aan te maken. Dit is niet vereist voor deelname, maar zo kun je één van de ‘early birds’ op het platform zijn!

2. 'Meer bekendheid voor Meedenkers!' door Maarten Grootenboer (Nilsson) en Ruth de Bruin (communicatieadviseur, ZeelandBruist) 
Cliëntondersteuners of Meedenkers zoals we ze liever noemen, zijn niet goed bekend bij de kwetsbare inwoners die er gebruik van zouden kunnen maken! Die uitdaging heeft het Koploperproject opgepakt. We hebben een gereedschapskist ontwikkeld met communicatiemiddelen. Hiermee kunnen (communicatiemedewerkers van) gemeenten, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties zo aan de slag. In deze workshop lichten we toe hoe deze middelen tot stand gekomen zijn, wat er allemaal beschikbaar is en hoe je de middelen kunt toepassen in de praktijk. Interessant voor communicatiemedewerkers uit heel Zeeland. Want ook partijen buiten de Oosterschelderegio mogen hier gebruik van maken. Maak Meedenkers bekend! Workshop met medewerking van oa ZeelandBruist, Nilsson en SMWO (praktijkverhaal).

3. 'Wie maken gebruik van clientondersteuning? Feiten in beeld!' door Alette van Dijk (XpertiseZorg)
XpertiseZorg verrichtte in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio onderzoek naar het aanbod en de behoefte aan cliëntondersteuning.
In deze workshop neemt Alette van Dijk je mee in de behoefte aan cliëntondersteuning die in de regio bestaat. Dit doet zij aan de hand van de vraagstukken die naar boven zijn gekomen tijdens het regionale onderzoek en andere projecten die XpertiseZorg heeft gedaan rond cliëntondersteuning.

4. 'Levensbreedheid en afbakening bij clientondersteuning' door Joost de Haan (Movisie)
Een belangrijk vraagstuk bij de ontwikkeling van cliëntondersteuning gaat over de levensbreedheid en de afbakening ervan. Hierbij spelen vragen als: hoe baken je af wat wel en wat niet tot de taak van (onafhankelijke) cliëntondersteuning behoort? Hoe zorg je ervoor dat er geschikte cliëntondersteuning is voor alle inwoners die dat nodig hebben?
In deze werksessie gaan we in op deze vragen en welke dilemma’s dat lokaal kan opleveren.

5. 'Ervaringsdeskundige meedenkers, wat is de meerwaarde' door Klazine Tuinier (HerstelTalent)
Stichting HerstelTalent biedt sinds 2 jaar ervaringsdeskundige onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit doen zij in verschillende vormen.
In deze workshop vertelt HerstelTalent over haar ervaringen, met name die van de mensen die ze hebben ondersteund.
Dit doen ze aan de hand van casussen waarin actief kan worden meegedacht en ervaren wat de meerwaarde kan zijn!

 

 

 

 

Gezondheidsbeleid

Gezondheid is belangrijk voor mensen. Gemeenten hebben de wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen en te beschermen. Daarvoor stellen gemeenten iedere vier jaar een lokale gezondheidsnota op, waarin staat wat ze doen om de inwoners gezond te houden. In de Oosterschelderegio is gekozen een regionale gezondheidsnota op te stellen, omdat regionaal beleid samenwerking tussen gemeenten en regionale partners stimuleert.
Zo behalen we meer gezondheidswinst. De gemeenten kunnen lokaal accenten leggen in de uitvoering van het gezondheidsbeleid.

 

Begin 2018 is het regionaal kader gezondheidsbeleid vastgesteld in de nota Samen werken aan vitale inwoners en een gezonde regio. Het bijgestelde gezondheidsbeleid is gebaseerd op relevante ontwikkelingen en een terugblik. In het beleidskader wordt uitgegaan van het begrip positieve gezondheid. Dit betekent dat gezondheid breder wordt gezien dan afwezigheid van ziekte en wordt uitgegaan van de kracht van mensen. Gezondheid is daarbij niet alleen het domein van de zorgprofessional en gemeente, maar ook van maatschappelijke organisaties, onderwijs, ondernemers en de inwoners zelf. Het gezondheidsbeleid gaat uit van een integrale, omgevingsgerichte aanpak die inspeelt op wat er leeft bij inwoners. Het kader bevat onder meer de kaders voor het regionale raamcontract met Emergis Preventie (voorheen Indigo) over preventieve GGZ.

 

Op basis van de resultaten van de provinciale gezondheidsmonitors (Zeelandscan) blijkt dat de gemeenten in de Oosterschelderegio te maken hebben met dezelfde gezondheidsrisico’s. Roken, overmatig drinken, overgewicht en psychosociale problematiek (zoals een depressie) zijn van grote invloed op de gezondheid. Het zijn gezondheidsrisico’s waarop alle gemeenten willen blijven inzetten en de krachten willen bundelen.
De speerpunten van het regionaal kader gezondheidsbeleid 2018-2021 zijn:

  • Preventie genotmiddelen
  • Gezond gewicht
  • Betere mentale gezondheid en minder psychosociale problematiek

 

Meer informatie: Karin Jonker

 

Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning

Algemeen maatschappelijk werk (AMW) draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen of contact opnemen en zijn of haar vraag stellen. Het AMW kan helpen bij vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdhulp, onderwijs, wonen, werk, inkomen en welzijn. Het AMW biedt professionele ondersteuning aan mensen in hun directe leef- en woonomgeving. Uitgangspunt is dat de integrale ondersteuning zorgt dat de hulpvrager beter gaat functioneren en waar nodig worden de contacten met zijn of haar sociale omgeving verbeterd. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de eigen kracht en de zelfredzaamheid van de hulpvrager.

 

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning (Wmo 2015). Burgers (zorgvragers en mantelzorgers) moeten in het toegangsproces tot voorzieningen in het sociaal domein een beroep kunnen doen op een onafhankelijk cliëntondersteuner die hen bijstaat bij het behartigen van hun belangen. Cliëntondersteuning is vooral belangrijk voor mensen die hun hulpvraag zelf niet goed kunnen verwoorden. Veelal gaat het om mensen met een beperking, zoals verstandelijk beperkten, mensen met een GGZ-achtergrond en ouderen.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuners spelen een belangrijke helpende rol bij de toegang tot zorg en ondersteuning, zowel in kader van Wmo, Jeugdwet als Wlz. De cliëntondersteuners ondersteunen bij vragen over wonen, werk, leren, vervoer en inkomen. Zij helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen van passende ondersteuning en zorg.

 

SWVO heeft een subsidiecontract met Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) te Goes voor de levering van algemeen maatschappelijk werk (AMW) en onafhankelijke cliëntondersteuning voor de gemeenten in de Oosterschelderegio (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen (bepaalde activiteiten)). Op basis van de ontwikkelsessies is vanaf 2018 het maatschappelijk werk voor mensen met een psychische, lichamelijke en/of verstandelijke beperking specifiek benoemd in het contract.

 

Meer informatie: Karin Jonker