Het online regioplatform Zeeland Zorgt Samen is live!

Vanaf begin maart 2021 staat het platform Zeeland Zorgt Samen online. Zeeland Zorgt Samen is een initiatief van de zeven gemeenten, het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) en verschillende welzijnsorganisaties in de Oosterschelderegio.
Het is tot stand gekomen naar aanleiding van het koploperproject cliëntondersteuning.
De gemeenten en welzijnsorganisaties willen met het platform Zeeland Zorgt Samen de samenwerking en kennisdeling door beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers binnen het sociaal domein maximaal ondersteunen.
 

Het platform Zeeland Zorgt Samen ondersteunt de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals van diverse organisaties (in de sectoren zorg, welzijn en wonen) en gemeenten. Op het gebied van cliëntondersteuning stimuleert en versterkt het platform de communicatie tussen informele en formele cliëntondersteuners, ook wel ’meedenkers’ genoemd. Een cliëntondersteuner of meedenker geeft informatie, advies en korte ondersteuning die de inwoner helpt om zo zelfredzaam mogelijk te zijn.
 

Zeeland Zorgt Samen is een besloten en beveiligde omgeving en biedt de mogelijkheid om vragen aan elkaar te stellen. Professionals en vrijwilligers vinden elkaar over organisatiegrenzen heen. Ze kunnen op het platform een themagroep starten ter ondersteuning van online intervisie, multidisciplinair overleg of deskundigheidsbevordering.
 

Zeeland Zorgt Samen draagt zo bij aan het versterken van cliëntondersteuning in Zeeland.
Ben je professional of vrijwilliger en wil je verbonden zijn? Maak dan een profiel aan op www.zeelandzorgtsamen.nl en werk samen met honderden deskundigen in Zeeland!

 

Meer informatie: Karin Jonker