Koploper Clientondersteuning: project afgerond, proces in gang gezet

In 2019 zijn de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio gestart als koploper cliëntondersteuning. In het koploperproject zijn we samen aan de slag gegaan met de doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarvoor zijn verschillende ontwikkelopgaven vooraf breed afgestemd. De opgaven zijn gedurende twee jaar in verschillende activiteiten opgepakt. Het project is inmiddels afgerond, het proces blijft echter doorgaan.

 

De opgaven aanpakken, maar niet alleen

De afgestemde opgaven van het koploperproject waren:

 • Het verbeteren van de samenwerking tussen de formele en informele cliëntondersteuners.
 • De vindbaarheid van de cliëntondersteuning verbeteren.
 • De onafhankelijke positionering versterken.

Om deze ontwikkelopgaven te realiseren, is flink ingezet op ontmoeting tussen de verschillende betrokkenen (organisaties en inwoners) en het versterken van die samenwerking. Helaas hebben de Corona maatregelen een grote invloed gehad op het project. Vanaf maart 2020 was het niet meer verantwoord om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Toch heeft het projectteam, in samenwerking met anderen zoals Zeeland Bruist, met de nodige creativiteit gewerkt om in co-creatie uitvoering te geven aan de ontwikkelopgaven en het project tot een succes te brengen.

 

De opbrengsten van het project

In de projectperiode hebben we veel verschillende activiteiten gedaan, zoals:

 • Cliëntondersteuning is voor velen een onbekend begrip. Daarom is een definitie, visie en missie opgesteld.
 • Meerdere (digitale) bijeenkomsten zijn georganiseerd, om kennis uit te wisselen en elkaar te ontmoeten.
 • XpertiseZorg heeft onderzoek gedaan met als belangrijkste vraag: “Welke doelgroepen hebben behoefte aan cliëntondersteuning?”.
 • Een communicatietoolkit is ontwikkeld, met heldere teksten en illustraties van herkenbare situaties die inwoners aanspreken. Op de campagne website (meedenkerszeeland.nl) staat een korte animatievideo. Ook zijn folders en posters gemaakt. Als je gebruik wilt maken van de communicatietoolkit, neem contact op met Karin Jonker 
 • Het regioplatform Zeeland Zorgt Samen ondersteunt samenwerking tussen vrijwilligers en professionals van diverse organisaties (zorg, welzijn, wonen) en gemeenten. Ben je professional of vrijwilliger in Zeeland en wil je verbonden zijn? Maak dan een profiel aan op  www.zeelandzorgtsamen.nl en werk samen met honderden deskundigen in Zeeland!
 • We hebben verschillende producten ontwikkeld, zoals functieprofielen en een meedenkgids.
 • Een pilot met ervaringsdeskundigen (HerstelTalent) in Beschermd Wonen/Team Thuis is gerealiseerd.
 • Training van vrijwilligers en opzetten van pools van vrijwillige cliëntondersteuners (meedenkers).

 

Ter afronding van het koploperproject cliëntondersteuning Oosterschelderegio heeft het projectteam een einddocument opgesteld. In dit verslag staat een terugkoppeling van de opbrengsten en resultaten van het koploperproject. Tevens staan aanbevelingen voor het borgen van het proces voor verdere doorontwikkeling van cliëntondersteuning in de gemeenten in de Oosterschelderegio. Je vindt de publieksversie van het rapport hieronder. In de bijlagen vind je o.a. de illustraties, het onderzoeksrapport en de meedenkgids.