Koploper Clientondersteuning van start

De Oosterschelderegio is koploper cliëntondersteuning.
Dit betekent dat we tot eind 2020 extra inzetten op het doorontwikkelen van cliëntondersteuning.
De doorontwikkeling willen de gemeenten samen met de inwoners en cliënt-ondersteuners oppakken.

 

Begin dit jaar hebben we in een breed bezochte bijeenkomst de opgaven benoemd. Dat zijn:

  • Samenwerking informele en formele cliëntondersteuning verbeteren;
  • Vindbaarheid van cliëntondersteuning verbeteren;
  • Onafhankelijke positionering van cliëntondersteuning versterken.

Vervolgens is een projectplan opgesteld, waarin staat welke acties we willen uitvoeren. Er wordt veel ingezet op afstemming / de dialoog / aansluiting informeel-formeel, veelal op gemeentelijk niveau. Door een extra bijdrage van het Rijk voor de koplopergemeenten kunnen we voor het project extra menskracht inzetten om dit te organiseren en begeleiden. Daarnaast gaan we acties ondernemen om de communicatie over cliëntondersteuning te verbeteren. In het projectplan is verder een pilot opgenomen: het bieden van cliëntondersteuning door een ervaringsdeskundige in twee proeftuinen van beschermd wonen.
 

We verwachten dat na de zomer de eerste acties gestart zijn, te weten de gemeentelijke gesprekstafels en de inzet van de ervaringsdeskundige in de pilot.

 

Meer informatie: Karin Jonker