Online bijeenkomsten cliëntondersteuning

Inschrijven voor onderstaande workshops kan tot een dag voor de workshops via een mail met de titel(s) van uw keuze aan: secretariaat@swvo.nl.
U krijgt vervolgens een link waarmee u toegang krijgt. Alle workshops beginnen stipt om 15.00 uur (digitale inloop om 14.45 uur) en duren tot 16.30 uur. De online sessies zijn voor ‘formele’ cliëntondersteuners en voor vrijwilligers die zorg- en ondersteuningstaken uitvoeren. Voor bestuurders en beleidsmedewerkers van overheidsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties, cliëntenraden en adviesraden zijn er ook interessante onderwerpen.

 

Cliëntondersteuner: persoonlijke gids in ondersteuning

Cliëntondersteuning biedt burgers onafhankelijke informatie, advies en zicht op mogelijkheden en regelhulp in hun zoektocht naar passende zorg en/of ondersteuning. Cliëntondersteuners helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, meedenken over oplossingen in de eigen omgeving en/of daarbuiten en het aanvragen van voorzieningen. De Oosterschelderegio is Koploper Cliëntondersteuning! We stimuleren ontmoeting, bekendheid en kennis van cliëntondersteuning.

 

Dinsdag 23 juni 2020, aanvang 15.00 (digitale inloop om 14.45 uur)

1. Verbinden via Social Media

Ontmoeten, verbinden en kennisdelen hoe doe je dat?
Deze sessie is bedoeld voor vrijwilligers, professionele cliëntondersteuners, andere hulpverleners en gemeentelijk medewerkers in de Oosterschelderegio.
 
In dit webinar bespreken we praktisch en interactief hoe Social Media kunnen bijdragen aan:
-betere bereikbaarheid van hulpverleners voor hulpvragers: hoe vinden zij elkaar?
-vermindering van vraagverlegenheid en stimulering van hulpvragen bij hulpvragers;
-contact tussen hulpverleners onderling (vrijwilligers en professionals) voor
ontmoeting, uitwisseling en kennisdeling.
 
Na afloop ontvangen de deelnemers een praktische gids met tips & tools, zodat ze gelijk met Social Media aan de slag kunnen.
Door: Vera Diepeveen, Storytelling & Marketing

 

Dinsdag 23 juni aanvang 15.00 (digitale inloop om 14.45 uur)

2. Koploper gemeente Deurne, hoe pakken wij het aan?

Gemeente Deurne (Brabant) is sinds 3 jaar (koploper van het eerste uur) bezig rondom het thema onafhankelijke cliëntondersteuning.
 
Speerpunten in Deurne zijn: 

  • Bekendheid vergroten.
  • Kennis verbreden en continueren.
  • Samenwerking tussen onafhankelijk clientondersteuners verbeteren.
  • Samenwerking tussen onafhankelijk clientondersteuners en sociaal domein verbeteren.
  • Erfbetreders, onafhankelijke clientondersteuning voor de boeren.
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle wetgeving in het sociaal domein.
  • En specifiek: overgang naar Wlz verbeteren.

We nemen je mee in hoe we de dingen in Deurne hebben aangepakt, wat bij ons de successen zijn (wat werkt) en hoe we verder willen doorontwikkelen.
 
Deze sessie is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de koploperprojecten en een kijkje wil nemen in hoe de gemeente Deurne het heeft aangepakt!
Door: Brigitte Joosten, MEE De Meent Groep

 

Dinsdag 30 juni aanvang 15.00 (digitale inloop om 14.45 uur)

3. BordjeVol

Spelenderwijs inzicht in energievreters en -gevers bij mantelzorgers, wat er anders kan en wie daarbij kan helpen.
 
Deze sessie is bedoeld voor iedereen die mantelzorgers wil ondersteunen om overbelasting te voorkomen of te verminderen. Dus voor vrijwilligers, informele cliëntondersteuners én voor professionals, zoals cliënt- en mantelzorgondersteuners/-makelaars, wijkteam medewerkers, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, casemanagers, nazorgverpleegkundigen, evenals leidinggevenden die het thema Werk & Mantelzorg aandacht willen geven.
 
BordjeVol is een spel dat mantelzorgers daadwerkelijk op weg helpt. Tijdens de sessie wordt duidelijk hoe en waarom BordjeVol werkt. Ook worden veel tips en ervaringsverhalen gedeeld. Na de sessie weet je hoe jij BordjeVol in jouw (werk)praktijk kunt inzetten.
Door: Ellis Merkelijn, Implementatiepartner bij WijZelf / WeHelpen

 

Dinsdag 30 juni aanvang 15.00 (digitale inloop om 14.45 uur) 

4. Een ervaringsverhaal ‘Na de diagnose’

Paut Kromkamp is in veel hoedanigheden werkzaam (geweest) in zorg en ondersteuning, onder andere bij MEE. Wat gebeurt er wanneer zo’n ‘professional’ geconfronteerd wordt met het feit dat haar man binnen afzienbare tijd zal overlijden? Hoe ervaart zij de rol van een cliëntondersteuner in deze situatie? Welke elementen van cliëntondersteuning mogen niet ontbreken bij een dergelijke levensbedreigende of levensontwrichtende gebeurtenis? Paut vertelt erover uit eigen ervaring en jij kan haar vragen stellen.
 
Bedoeld voor: alle soorten cliëntondersteuners (formeel, vrijwilliger) en voor iedereen die meer voeling met het perspectief van de klant wil krijgen.
Door: Paut Kromkamp, Vraagkracht

 

Dinsdag 7 juli aanvang 15.00 (digitale inloop om 14.45 uur)

5. Cliëntondersteuning: u staat er niet alleen voor!
De diversiteit van cliëntondersteuning, de verschillende doelgroepen, de verschillende wettelijke kaders…. Bij SMWO werken we iedere dag hard om onze cliënten de weg te wijzen, van advies te voorzien en de juiste keuzes te maken. Levenslang en levensbreed. Hoe we dat doen? En voor welke wetten? We vertellen u het graag!
 
Deze sessie is bedoeld voor de beleidsmedewerkers van de gemeente, voor zorgaanbieders en voor iedereen die daar in geïnteresseerd is.
Door: Marijn Nieuwenhuijse, SMWO

 

Dinsdag 7 juli aanvang 15.00 (digitale inloop om 14.45 uur)

6. Weet de wethouder hoe het is om onder een brug te slapen?
In deze Pizzapuntsessie gaan Peter Brakman (voormalig directeur van MEE Zeeland) en Edo Paardekooper Overman (Mensenrechtenmens 2018 en ervaringsdeskundige) met elkaar in gesprek over hun visie op cliëntondersteuning. Hoe zouden gemeenten dat volgens hen moeten organiseren? Wat is de plaats van de informele, vrijwillige cliëntondersteuner en komt die nu wel goed tot z’n recht (in de Oosterschelderegio)? Is het goed regelen van cliëntondersteuning een besparing of een investering?
 
Deze pizzapunt is uitermate smaakvol voor beleidsmedewerkers en bestuurders, maar ook cliëntondersteuners kunnen genieten van de visie van Peter en de leerzame ervaringsverhalen van Edo.
 Door: Peter Brakman (voormalig directeur MEE Zeeland) en Edo Paardekooper Overman (Mensenrechtenmens 2018 en ervaringsdeskundige).

 

 

Dinsdag 7 juli aanvang 15.00 (digitale inloop om 14.45 uur)

7. 1sociaaldomein.nl
Eén digitale vindplaats voor vraag en aanbod voor en door uitvoerende professionals en vrijwilligers in zorg & welzijn.

Uniek aan dit platform is dat zowel uitvoerende professionals als beleidsmedewerkers, adviseurs, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers de vragen van elkaar beantwoorden, niet een select groepje experts. 1SociaalDomein koppelt gericht vragen van de ene professional of vrijwilliger aan de expertise van de andere. Met tips, ervaringen of oplossingen voor vastgelopen casuïstiek helpen de deelnemers elkaar een stap verder. Antwoorden krijgen nog meer relevantie, omdat het platform praktijkervaringen verrijkt met onderzoek.

Op 1SociaalDomein kunnen bovendien online wijknetwerken worden gestart, waarin professionals en buurtbewoners samenwerken aan gezonde en sociale wijken. Dit ondersteunt een integrale aanpak en werken met één uitvraag.

Deze sessie is interessant voor iedereen die actief is in het sociaal domein en laagdrempelig contact wil maken met anderen om casuïstiek en elkaar verder te helpen.
Door: Valentijn van Esch, oprichter van 1sociaaldomein.nl