Volwasseneneducatie

Aanpak laaggeletterdheid

Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn belangrijk in het dagelijks leven. Gemeenten ontvangen Rijksmiddelen om burgers de kans te geven deel te nemen aan een (digi)taal of reken- traject. Hiermee kan het niveau verhoogd worden en kunnen mensen zo goed mogelijk deelnemen in de samenleving.

Vanuit SWVO worden afspraken gemaakt met Taalhuis Oosterschelde en Scalda voor het organiseren van benodigde trajecten. Bij Taalhuis Oosterschelde kunnen mensen zich melden als ze ondersteuning willen op hun basisvaardigheden. Vanuit hier kan ondersteuning door vrijwilligers worden geboden. Er zijn Taal(huis)netwerken op Tholen, Schouwen-Duiveland en binnen de Bevelandse gemeenten. Bij Scalda kan worden deelgenomen aan taaltrajecten die opleiden tot een certificaat. Scalda biedt door heel Zeeland educatieve trajecten aan. 

Meer informatie: Ciska Cornelis