Bijeenkomst WMO adviesraden

Bijeenkomst WMO Adviesraden 18 september jl.

18 september jongstleden werd in dorpshuis De Vroone in Kapelle een informatieavond voor Wmo adviesraden en cliëntenraden gehouden. Op deze avond werd een aantal onderwerpen gepresenteerd over de uitvoering van de Wmo. In de Vroone waren ongeveer 20 vertegenwoordigers vanuit Wmo advies- en cliëntenraden uit verschillende gemeenten.  

 

 

 

Eerst was het de beurt aan Martijn de Kok van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) om een toelichting te geven op het project om Hulp bij het huishouden te hervormen. Martijn gaf aan dat gemeenten en zorgaanbieders er voor hebben gekozen om eerst te stoppen met het inzetten van alphahulpen. Deze regeling is wettelijk niet meer toegestaan. Er komt een ‘overgangsperiode’ van twee jaar waarin de inzet van alphahulpen wordt afgebouwd en de ondersteuning wordt overgenomen door hulpen ‘in loondienst’. Voor de ondersteuning die mensen ontvangen hoeft dat niets te betekenen. Wel kan de hulp die bij mensen thuiskomt wijzigen.
 

Na Martijn kwam Hubert Leeman van het CZW bureau aan het woord. Het CZW bureau is een initiatief van de dertien Zeeuwse gemeenten om uitvoering te geven aan een aantal gezamenlijke taken. Een van deze taken is het bieden van ondersteuning aan mensen in ‘Beschermd wonen’. Nu is Vlissingen aangewezen als ‘centrumgemeente’. De gemeente Vlissingen ontvangt vanuit het rijk de benodigde middelen om deze taak in Zeeland uit te kunnen voeren. Namens de gemeente Vlissingen maakt CZW bureau hierover afspraken met gemeenten en zorgaanbieders. Ook zijn cliëntvertegenwoordigers betrokken.  In 2020 wordt deze taak ‘gedecentraliseerd’ naar de lokale gemeenten. Gemeenten, zorgaanbieders en cliënt vertegenwoordigers zijn in Zeeland bezig om middels proeftuinen  zich hierop voor te bereiden.
 

Tenslotte was het de beurt aan Thijs Terlouw van SWVO om iets te vertellen over ‘kwaliteit’.  In 2017 hebben gemeenten, zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers een kwaliteitskader voor uitvoering van de Wmo ontwikkeld en geïmplementeerd. We willen vooral in de praktijk zien welke kwaliteit zorgaanbieders leveren in plaats van kwaliteit ‘op papier’. We willen graag van cliënten horen welke ervaring zij hebben, wat goed gaat en wat niet goed gaat. Onder ‘voor aanbieders’ op deze website kunt u alles lezen over het kwaliteitskader en de wijze waarop gemeenten en zorgaanbieders hier nu uitvoering aan geven.  

Iets later dan gepland kon de avond worden afgerond en gingen de deelnemers met een hoop nieuwe informatie naar huis.

 

Hieronder treft u nog de links naar de verschillende presentaties en getoonde filmpjes.