Oosterschelderegio-gemeenten tevreden over kwaliteit hulp bij het huishouden en huishoudelijke zorg

Gemeenten in de Oosterschelderegio hebben onderzoek uit laten voeren naar de kwaliteit van Hulp bij het huishouden en Huishoudelijke zorg. De uitkomsten van dit onderzoek zijn positief. Cliënten die gebruik maken van deze vormen van ondersteuning zijn tevreden over de kwaliteit van het schoonmaakwerk, de hulp zelf en de zorgorganisaties waar deze medewerkers in dienst zijn. In de Ooster-
schelderegio zijn 18 verschillende aanbieders van Huishoudelijke zorg en Hulp bij het huishouden actief. In totaal worden meer dan 3.000 huishoudens met deze voorziening ondersteund.

 

Onderzoek

In de maanden april tot en met mei dit jaar heeft onderzoeksbureau SDO support in opdracht van het SWVO en de 7 gemeenten in de Oosterschelderegio een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de Hulp bij het huishouden en de Huishoudelijke zorg. Dit zijn voorzieningen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 

Het resultaat van het onderzoek is positief. De gemiddelde cijfers voor de huishoudelijk medewerker (8,1), de kwaliteit van schoonmaken (7,8) en de zorgaanbieder (7,1) zijn ruim voldoende tot goed en duiden op tevredenheid onder de cliënten over hoe de hulp bij het huishouden momenteel is georganiseerd en hoe het huis wordt schoon gemaakt.

 

Voor dit onderzoek zijn ruim 400 cliënten thuis bezocht. Daar hebben zij een aantal vragen beantwoord over de ondersteuning die zij ontvangen. Daarnaast heeft SDO support ook gemeten hoe schoon het huis daadwerkelijk is. Ook dit deel van het onderzoek heeft een positief resultaat opgeleverd. Gemiddeld werden er 3,15 fouten per huisbezoek aangetroffen. Bij onderzoeken elders in het land werden gemiddeld 4,79 fouten per huisbezoek aangetroffen. De zorgaanbieders in de Oosterschelderegio leveren dus betere kwaliteit dan zorgaanbieders elders in het land.

 

Vervolg

Het onderzoeksrapport en de resultaten zijn 3 september gedeeld met de gemeenten en met de zorgaanbieders. Bedoeling is dat gemeenten en zorgaanbieders de aanbevelingen verwerken in hun kwaliteitsprocessen. Dit om er voor te zorgen dat de kwaliteit ook naar de toekomst toe voldoende zal zijn en dat we leren van de onderdelen waar verbetering mogelijk is. Ook heeft SWVO de afgelopen maand individuele gesprekken met zorgaanbieders gevoerd om mogelijkheden tot verbetering door te spreken. Over 3 jaar wil SWVO het onderzoek opnieuw laten uitvoeren.

 

Klik hier voor de rapportage!