Sociaal Impact meten

Hoe bepaal je de waarde en het resultaat van projecten en initiatieven die een maatschappelijk doel nastreven? Voor ons werk binnen het sociaal domein is dat een buitengewoon interessant thema. Bijvoorbeeld in streven om minder afhankelijk te zijn van Maatwerkvoorzieningen wanneer we kwetsbare inwoners willen ondersteunen. Initiatieven vanuit de samenleving, door burgers, maar ook door sociaal ondernemer, kunnen veel betekenen. Maar hebben we daar genoeg oog voor en hoe kunnen we helpen?

 

Bij het beantwoorden van deze vraag is SWVO in contact gekomen met het kenniscentrum Ondernemen en Innoveren dat sinds 2018 actief is op de HZ University of Applied Sciences. De drijvende kracht achter dit kenniscentrum is de van oorsprong Zeeuwse Ageeth van Maldegem. Samen met SWVO is Ageeth een initiatief gestart om overheid en sociale ondernemingen dichter bij elkaar te brengen. Dat heeft 24 juni geleid tot een digitale bijeenkomst over dit onderwerp. Met ruim dertig Zeeuwse ondernemers,  professionals uit het sociaal domein en medewerkers van de HZ hebben we verkend waar vragen en mogelijkheden voor een betere samenwerking liggen. De opbrengst van deze ochtend:

 

In deze bijeenkomst hebben we kennisgemaakt en is een aantal vragen neergelegd, zoals ‘Hoe kunnen sociale ondernemingen meedoen met overheidsaanbestedingen?’, of ‘Waar kunnen we terecht bij gemeenten wanneer we vragen hebben over onze bijdrage aan het bereiken van beleidsdoelstellingen van de gemeente?’. In september nemen we opnieuw contact op met de deelnemers. Ons doel is te komen tot een platform waar we kennis kunnen delen en praktijkervaring opdoen hoe overheid, sociale ondernemingen en maatschappelijke initiatieven elkaar kunnen helpen.