Waakvlam

Binnen de Wmo werken gemeenten en zorgaanbieders in de Oosterschelderegio met verschillende maatwerkvoorzieningen. Vanaf 1 januari 2020 werken we ook met een bouwsteen ‘Waakvlam’. Deze bouwsteen is bedoeld om cliënten met een indicatie individuele begeleiding gemakkelijker af te schalen en uit te laten stromen wanneer deze cliënten weer voldoende zelfredzaam zijn. Het is de bedoeling dat zorgprofessionals de Waakvlam toepassen waar mogelijk. Een indicatie voor het gebruik van deze bouwsteen kan aangevraagd worden bij het Wmo-loket van de gemeente of GR de Bevelanden.

Lees meer over de waakvlam in de factsheet.