Werkbijeenkomst Sociaal Domein

Op woensdag 24 januari organiseerde SWVO een werkbijeenkomst Sociaal Domein voor raadsleden en adviesraden. In De Stenge kwamen van alle gemeenten vertegenwoordigers bijeen om input te leveren voor de evaluatie kadernota Sociaal Domein en voor de doorontwikkeling van cliëntondersteuning.

 

Na een korte inleiding door de voorzitter van SWVO, wethouder de Kunder, werden de aanwezigen in twee groepen gesplitst zodat iedereen aan beide werksessies kon meedoen. Op een constructieve wijze zijn veel reacties gegeven.

 

Martijn de Kok (SWVO) en het projectteam (gemeenten) hebben kort de kaders van de huidige regionale kadernota en beleidsnota Sociaal Domein (2014) gepresenteerd.
(bekijk hier de presentatie).
 

Daarna was er veel ruimte om te reageren op deze kaders. Alle opmerkingen zijn opgeschreven op flappen en worden gebruikt om tot nieuwe kaders te komen.

De volgende punten zijn nadrukkelijk benoemd:

  • Communicatie verdient een verbeterslag.

  • Versterken van de integraliteit, bijvoorbeeld door te werken vanuit kaders i.p.v. strikte regels.

  • Geen dik pak papier, maar een beknopte kadernota van een paar kantjes.

 

Karin Jonker (SWVO) heeft samen met Marijn Nieuwenhuijse (teamleider bij SMWO) een toelichting gegeven over cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning is nog niet zo lang een gemeentelijke taak, dus de vraag Wat is cliëntondersteuning? werd als eerste behandeld. Er zijn 10 aandachtspunten voor de doorontwikkeling van cliëntondersteuning benoemd. Deze 10 punten zijn uitgebreid besproken.

Rode lijn in de reacties was:

  • De bekendheid van cliëntondersteuning kan beter.

  • Versterk de samenwerking met anderen, bijvoorbeeld door voorlichting aan vrijwilligers.

  • Let op taalgebruik en heldere beschrijvingen in de communicatie naar inwoners.