De drie vragen aan… Een rubriek waar we in gesprek gaan met preventiewerkers, zorg- en welzijnsmedewerkers, ouderen en kwetsbaren die betrokken zijn bij Empowercare Zeeland. Nu gingen we in gesprek met Helma Kosten, zij werkt sinds een aantal jaar voor Iriz Thuiszorg en sinds een jaar in een nieuwe rol als preventiewerker. 

Hoe ben je betrokken bij het project?

Vorig jaar april zijn we gestart met een pilot preventiewerk in de thuiszorg en is mijn werk uitgebreid met een nieuwe functie als preventiewerker.

Ongeveer 25 cliënten huishoudelijke zorg van Iriz heb ik een huisbezoek gebracht. Eerdere ervaring met huisbezoeken als vrijwilliger IHB70+ (informatief huisbezoek bij 70 plussers) was daarbij bruikbaar.
De visie van Empowercare Zeeland sluit goed aan op hetgeen waar thuiszorgpreventie naar streeft. Door positieve gezondheid te combineren met inzet van technologie kunnen we beter bijdragen aan het bevorderen van regie en veerkracht bij (nu of toekomstig) kwetsbare ouderen.

Wat heeft het project je geleerd en gebracht?

  • Verbreding: Er zijn huisbezoeken gebracht via empowercare bij voordien onbekende ouderen. Er is samengewerkt met mensen buiten de muren van de zorgorganisatie.  In een korte tijd zijn veel contacten opgebouwd.
  • Verdieping door kennis en inzet van technologie bij mensen thuis.
  • Verrijking: door het Empowercare project heb ik meer gesprekservaring op kunnen doen. Om in een kort bezoek een vraag te verhelderen is doorvragen bijvoorbeeld erg nuttig. Daarnaast biedt Empowercare mij op persoonlijk vlak kansen.

Wat wil je anderen meegeven?

Het zorgtekort dat zal onstaan, noodzaakt tot zorgtransitie. Langzaam wordt het tekort merkbaar. Van zorgvrager en zorgaanbieder wordt meebewegen met innovaties gevraagd.

Clienten durf experimenteren met de handige middelen die er zijn. Proberen is gratis en als het niet werkt kan er bijgesteld worden.
Collega zorgverlener. De mindset naar empowerment maken, biedt ruimte en mogelijkheden. Combineer waar mogelijk technologie, preventie en positieve gezondheid.

Tot slot ben ik benieuwd hoe gemeenten empowerment vormgeven, zodat zorg en sociaal domein meer integreert. Hoe kunnen we zorg en technologie borgen voor de cliënt zodat er voor hen winst behaald is.

 

Helma Kosten