SWVO sluit contracten af met zorgaanbieders voor het bieden van ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In ruil voor het krijgen van deze overheidsopdrachten, verwachten wij dat zorgaanbieders iets ‘terug doen’ voor de maatschappij. Deze wederkerigheid wordt ook wel aangeduid met Social Return on Investment, kortweg SROI. In de Oosterschelderegio verwachten we van de zorgaanbieders dat zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrekken bij de uitvoering van de zorg of ondersteuning, of bij de productie of reparatie van trapliften en hulpmiddelen.

In de Oosterschelderegio krijgt een kandidaat na aanmelding bij de gemeente een gesprek bij geselecteerde zorgorganisaties. Samen wordt gekeken naar een plaats binnen een organisatie. Dit kan een opleidingsplaats, een werkervaringsplaats of een betaalde baan zijn. Op deze manier worden mensen direct naar werk geholpen en blijft de administratieve last beperkt.

Meer informatie

Voor meer informatie over SROI, kunt u contact opnemen met het werkggeversservicepunt (WSP) van GR de Bevelanden via info@grdebevelanden.nl

Plan van aanpak SROI

Voor de uitvoering van SROI heeft SWVO via overleg binnen de Fysieke Overlegtafel een plan van aanpak opgesteld. Bekijk het plan via onderstaande knop.