Met ingang van het nieuwe kalenderjaar worden de deelovereenkomst en de basisovereenkomst onderdelen geactualiseerd. Het gaat hierbij om de volgende documenten:

  • Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning
  • Basisovereenkomst Sociaal Domein / Wet maatschappelijke ondersteuning

De documenten staan ook onderaan deze pagina. 

In ieder geval passen we jaarlijks de tarieven aan op basis van inflatiecorrectie.

Gemeente Veere

Vanaf 1 januari 2021 vervult SWVO de rol als aankoopcentrale in het kader van de Aanbestedingswet voor de gemeente Veere. SWVO doet dat als tussenpersoon en is daarmee contractbeheerder voor deze gemeente. Via een Dienstverleningsovereenkomst hebben partijen hierover afspraken gemaakt.

Zorgaanbieders categorieën

Vanwege de overname van het contractbeheer, maakt SWVO met ingang van 1 januari 2021 onderscheid tussen drie categorieën zorgaanbieders:

  1. Zorgaanbieders die (alleen) diensten verlenen aan inwoners van de Oosterschelderegio;
  2. Zorgaanbieders die (alleen) diensten verlenen aan inwoners van gemeente Veere;
  3. Zorgaanbieders die zowel aan de inwoners van de Oosterschelderegio als aan inwoners van gemeente Veere diensten verlenen.

De Deelovereenkomst heeft geen voorblad. Pas op het moment dat we een contract aangaan met een zorgaanbieder voegen we een voorblad (blad 1) toe. Op het voorblad van de Deelovereenkomst vermelden we dan in welk gebied (gemeente Veere, Oosterschelderegio of beide) de zorgaanbieder diensten gaat verlenen. Ook specificeren we artikel 22 van de Deelovereenkomst per zorgaanbieder, door alleen de bouwstenen te vermelden waarbinnen de zorgaanbieder diensten gaat verlenen en op welk gebied (Veere, Oosterschelderegio of beide) deze bouwstenen betrekking hebben.