Gemeente Veere

Vanaf 1 januari 2021 vervult SWVO de rol als aankoopcentrale in het kader van de Aanbestedingswet voor de gemeente Veere. SWVO doet dat als tussenpersoon en is daarmee contractbeheerder voor deze gemeente. Via een Dienstverleningsovereenkomst hebben partijen hierover afspraken gemaakt.

Zorgaanbieders categorieën

Vanwege de overname van het contractbeheer, maakt SWVO met ingang van 1 januari 2021 onderscheid tussen drie categorieën zorgaanbieders:

  1. Zorgaanbieders die (alleen) diensten verlenen aan inwoners van de Oosterschelderegio;
  2. Zorgaanbieders die (alleen) diensten verlenen aan inwoners van gemeente Veere;
  3. Zorgaanbieders die zowel aan de inwoners van de Oosterschelderegio als aan inwoners van gemeente Veere diensten verlenen.