Administratieprotocol

Het berichtenverkeer is de basis voor veilige gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders. Gemeenten en aanbieders werken al een aantal jaren met het berichtenverkeer. We merken echter dat er niet altijd duidelijkheid is over het gebruik van berichten in het administratieve proces. Door middel van dit protocol geven we ook aan waarom bepaalde berichten uitgewisseld moeten worden.

We leggen met al onze gecontracteerde Wmo aanbieders de afspraken vast over het gebruik van het berichtenverkeer en declaratieregels. Het is gebaseerd op het landelijke Standaard Administratie Protocol (SAP) én onze contractafspraken.

Op deze pagina staat het meest actuele administratieprotocol. Het protocol is bijlage 6 van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015, versie 16. Als het nodig is wordt het protocol bijgewerkt en daarmee actueel gehouden.

Uitgangspuntennotitie Terug Naar De Essentie

De Uitgangspuntennotitie moet gezien worden als een eerste aanzet van de regionale kadernota die SWVO en de Oosterschelderegio gemeenten samen nog gaan ontwikkelen. In deze notitie staan uitgangspunten die in hoofdzaak betrekking hebben op de Wmo. Ze zijn gebaseerd op recent ontwikkeld en vastgesteld beleid in de zeven gemeenten die deel uitmaken van de Oosterschelderegio. Door te starten met een uitgangspuntennotitie, die gebaseerd is op actueel beleid, hebben we tijdig de kaders geschetst die nodig zijn voor het vormgeven van de verlenging van de Wmo contracten met aanbieders.

De Uitgangspuntennotitie is bijlage 9 van de Basisovereenkomst Wmo 2015, versie 3.