De gemeenten zijn opdrachtgever voor het maatschappelijk werk en de cliëntondersteuning. Maatschappelijk werk is een eerstelijns basisvoorziening en biedt professionele ondersteuning aan (kwetsbare) inwoners in de directe omgeving.

Het maatschappelijk werk draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van inwoners. Samen werken we op een integrale manier vanuit een systeemgerichte visie. Dit gebeurt in samenwerking met informele en formele zorg. De sociaal werkers bieden zowel individuele als collectieve ondersteuning.

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning is bedoeld voor mensen die hun hulpvraag zelf niet goed kunnen verwoorden. Veelal gaat het om mensen met een beperking, zoals verstandelijk beperkten, mensen met een GGZ-achtergrond en ouderen. De cliëntondersteuners bieden hulp bij vragen over wonen, werk, leren, vervoer en inkomen. Zij helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen van passende ondersteuning en zorg.

SWVO heeft een subsidiecontract met Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) te Goes voor de levering van algemeen maatschappelijk werk (AMW) en onafhankelijke cliëntondersteuning voor de gemeenten in de Oosterschelderegio (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen (bepaalde activiteiten).