Iedereen mag bij SWVO een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

Woo-verzoeken indienen

U kunt een verzoek schriftelijk indienen:

SWVO
Stationspark 27E
4462 DZ Goes

Vermeld in uw verzoek in ieder geval de volgende gegevens:

 1. Naam en adres van de verzoeker;
 2. Geef aan over welk bestuurlijk onderwerp uw verzoek gaat;
 3. Geef aan over welke documenten uw verzoek gaat;
 4. Geef aan over welke periode het gaat;
 5. Telefoonnummer en mailadres van de verzoeker;
 6. Handtekening van de verzoeker

Contact

Voor vragen over de Woo en het indienen van een verzoek kunt u contact opnemen met communicatie via telefoonnummer 0113 – 242 366

Vermeld in uw verzoek in ieder geval de volgende gegevens:

 1. Naam en adres van de verzoeker;
 2. Geef aan over welk bestuurlijk onderwerp uw verzoek gaat;
 3. Geef aan over welke documenten uw verzoek gaat;
 4. Geef aan over welke periode het gaat;
 5. Telefoonnummer en mailadres van de verzoeker;
 6. Handtekening van de verzoeker

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt voor iedereen toegankelijk. SWVO beslist in principe binnen vier weken op uw verzoek. SWVO streeft ernaar om 1 dag na verzending van het Woo-besluit, de geanonimiseerde Woo-besluiten onder het kopje Documenten te plaatsen.