Illustratie van een verwarde man

In het koploperproject Cliëntondersteuning zijn de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio aan de slag gegaan met de doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het project is inmiddels afgerond, maar het proces loopt verder door.

Binnen het koploperproject is gewerkt aan de volgende opgaven:

  • – verbeteren van de samenwerking tussen de formele en informele cliëntondersteuners.
  • – De vindbaarheid van de cliëntondersteuning verbeteren.
  • – De onafhankelijke positionering versterken.

Om deze ontwikkelopgaven te realiseren, is flink ingezet op ontmoeting tussen de verschillende betrokkenen (organisaties en inwoners) en het versterken van die samenwerking. Het projectteam heeft in samenwerking met anderen zoals Zeeland Bruist, door middel van co-creatie uitvoering gegeven aan de ontwikkelopgaven.

Einddocument Koploperproject Clientondersteuning

Ter afronding van het koploperproject cliëntondersteuning Oosterschelderegio heeft het projectteam een einddocument opgesteld. In dit verslag staat een terugkoppeling van de opbrengsten en resultaten van het koploperproject en aanbevelingen voor de borging en doorontwikkeling. Zie hieronder de publieksversie van het rapport. Onder bijlagen vind je o.a. de illustraties, het onderzoeksrapport en de meedenkgids.