Fysieke Overlegtafel

De gemeenten in de Oosterschelderegio werken samen met de aanbieders van zorg en ondersteuning. Via contracten, de zogenoemde Deelovereenkomst, heeft SWVO in opdracht van de gemeenten afspraken gemaakt met de zorgaanbieders. Voor het bespreken van zaken die in de contracten zijn opgenomen of die betrekking hebben op de samenwerking, heeft SWVO een overleg ingericht. Dit overleg noemen we de Fysieke Overlegtafel (FO).

Virtuele overlegtafel

De FO vormt onderdeel van de communicatie tussen gemeenten en zorgaanbieders. Om effectief te kunnen overleggen is het niet mogelijk om alle zorgaanbieders aan dit overleg te laten deelnemen. Daarom is daarnaast nog een virtuele overlegtafel ingericht. In de Basisovereenkomst en de bijlagen daarvan (zie onderaan de pagina) lichten we verder toe hoe de fysieke en virtuele overlegtafel functioneren en wie er aan deelnemen. Heeft u als zorgaanbieder onderwerpen die aan de orde zouden moeten komen bij de overlegtafel? Of loopt u tegen problemen aan waarvoor een oplossing moet worden bedacht? Mailt u dit dan naar wmo.oosterschelderegio@swvo.nl.