Indien u een klacht heeft over de behandeling , gedragingen en of bejegening van een medewerker van het SWVO/CZW Bureau, kunt u dit kenbaar maken door een schriftelijke reactie ten name van de klachtencoördinator (info@swvo.nl).

Na interne behandeling van de klachtencommissie is behandeling van een klacht nodig via de de Nationale Ombudsman. Dit kan telefonisch (op werkdagen van 9.00-17.00 uur), per post, of digitaal. Klik op onderstaande knop voor meer informatie.

Bezwaar subsidies
U heeft de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen bij Algemeen Bestuur van SWVO binnen 6 weken na verzending van de beschikking. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de beslissing van het Algemeen Bestuur, dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van de beslissing een beroepsprocedure starten bij de rechtbank. Verder informatie over een dergelijke procedure vindt u op: www.rijksoverheid.nl

Leerlingenvervoer
Voor klachten/bezwaren over een afgegeven beschikking moet u zich melden bij de gemeente namens wie SWVO de beschikking heeft afgegeven.