CZW Bureau

CZW Bureau is organisatorisch ondergebracht bij het SWVO. Deze organisatie voert beleidstaken uit voor alle Zeeuwse gemeenten op het terrein van:
– maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang;
– jeugd en alcohol;
– huiselijk geweld;
– antidiscriminatie (Anti Discriminatie Bureau Zeeland)