Algemeen Bestuur SWVO

 • Paula Schot, voorzitter (Schouwen-Duiveland)
 • Corniel van Leeuwen (Tholen)
 • Annebeth Evertz (Kapelle)
 • Ad Meeuwsen (Reimerswaal)
 • Marga van de Plasse (Borsele)
 • André van der Reest (Goes)
 • Stephan van Belzen (Noord-Beveland)
 • Peter Verburg (secretaris)

Organisatie

 • Peter Verburg, directeur-secretaris
 • Lianda van Ineveld, bestuurssecretariaat
 • Karin Jonker, beleidsadviseur Gezondheid, Maatschappelijk werk en Cliëntondersteuning
 • Sandra Schuurman, beleidsadviseur voorzieningen Wmo
 • Rana Wisse, beleidsadviseur voorzieningen Wmo
 • Niels Peterson, beleidsadviseur voorzieningen Wmo
 • Lenet Verzijl, beleidsadviseur voorzieningen Wmo
 • Lizelotte de Vliegere, beleidsadviseur volwasseneneducatie, cultuur, cultuureducatie en bibliotheekwerk
 • Jolanda Ruijten, data-analist
 • Eljo Gubbels, financieel medewerker
 • Ron van Rosevelt, financieel adviseur
 • Bianca Visser, financieel adviseur
 • Frank Tuankotta, functioneel beheer Wmo /ICT ondersteuning
 • Shamary Sabandar, secretarieel medewerker
 • Martine de Groene, secretarieel medewerker
 • Gerrie de Reiger, personeel en organisatie
 • Maaike Louwerse, communicatieadviseur

CZW bureau

CZW bureau is organisatorisch ondergebracht bij het SWVO. Deze organisatie voert beleidstaken uit voor alle Zeeuwse gemeenten op het terrein van:
– maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang;
– jeugd en alcohol;
– huiselijk geweld;
– antidiscriminatie (Discriminatie.nl Zeeland)

Contact

E-mail: info@swvo.nl
Telefoonnummer: 0113 – 242 366