Actueel

Pilot intensieve zelfstandigheidstraining 18+

Met ingang van 1 mei jl. zijn de Oosterschelderegiogemeenten samen met Juvent gestart met de pilot intensieve zelfstandigheidstraining voor 18+-ers. Dit was een wens van de procescoördinatoren in onze regio.

De pilot voorziet in een aanbod aan intensieve begeleiding voor jongeren vanaf 18 tot ongeveer 23 jaar. Gesignaleerd is dat dit aanbod ontbreekt binnen het huidige gecontracteerde aanbod vanuit de Wmo.

 

Lees verder >

 

Recente nieuwsbrieven