Actueel

Bijeenkomst WMO adviesraden

18 september jongstleden werd in dorpshuis De Vroone in Kapelle een informatieavond voor Wmo adviesraden en cliëntenraden gehouden.

Op deze avond werd een aantal onderwerpen gepresenteerd over de uitvoering van de Wmo. In de Vroone waren ongeveer 20 vertegenwoordigers vanuit Wmo advies- en cliëntenraden uit verschillende gemeenten.  

 

Lees verder >

 

Recente nieuwsbrieven