Mensen die ondersteuning nodig hebben en daar zelf niet in kunnen voorzien, kunnen een beroep doen op de Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeenten in de Oosterschelderegio werken samen met de aanbieders van zorg en ondersteuning. Via contracten, de zogenoemde Deelovereenkomst, heeft Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) in opdracht van de gemeenten afspraken gemaakt met de zorgaanbieders.

De gemeenten hebben SWVO de opdracht gegeven om zorg en ondersteuning via de Wmo in te kopen bij zorgaanbieders die deze diensten leveren. Naast de inkoop beheren wij ook de contracten met deze zorgaanbieders. Ondersteuning die via dit contract geleverd wordt, heet ‘zorg in natura’.

Er is een overzicht van zorgaanbieders, ook wel ‘dienstverleners’, waar gemeenten in de Oosterschelderegio een overeenkomst mee hebben gesloten. Voor gemeente Veere geldt een ander overzicht van dienstverleners, omdat niet alle zorgaanbieders in beide regio’s werkzaam zijn.

Niet alle dienstverleners die ondersteuning bieden aan cliënten hebben een ‘eigen’ contract met het SWVO. Zij zijn onderaannemer of maken deel uit van een groter collectief. In de overzichten staan de dienstverleners die actief zijn onder verantwoordelijkheid van een andere dienstverlener of een groter collectief.

Innovatiebudget

Binnen de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning werken we met een innovatiebudget. Een deel van de beschikbare middelen voor de Maatwerkvoorziening zijn aangewezen als middelen om innovatie en ontwikkeling te stimuleren.

Voorstel indienen

Deelnemers van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning kunnen voorstellen indienen bij SWVO voor projecten of nieuwe diensten die er toe leiden dat er minder gebruik hoeft worden gemaakt van de Maatwerkvoorziening.

De criteria om voor een bijdrage uit het innovatiebudget in aanmerking te komen zijn in het kader innovatiebudget opgenomen.

Waakvlam

Lees via onderstaande knop meer over de bouwsteen ‘Waakvlam’. De waakvlam wordt ingezet bij cliënten waar de begeleiding geleidelijk kan worden afgebouwd.