Voor kinderen uit de gemeenten Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen wordt het aangepast vervoer naar passend onderwijs verzorgd door de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland.

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Meestal zorgen ouders zelf voor het halen en brengen of de kinderen gaan zelfstandig naar school. Sommige kinderen gaan naar een school waar ze verder voor moeten reizen. Dan kan het vervoer een probleem zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze kinderen in aanmerking komen voor een vergoeding voor leerlingenvervoer. Dit kan een vergoeding zijn voor openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer. Voor de administratieve uitvoering van het leerlingenvervoer is het Loket Leerlingenvervoer opgericht.

Rol SWVO

Het SWVO treedt op als beheersorganisatie en verzorgt voor de gemeenten het contractbeheer en de registratie van ritgegevens en facturering.

Wettelijke taak

Leerlingenvervoer valt onder de wettelijke taak van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Verordening