Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) is een gemeenschappelijke regeling.  De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen hebben het SWVO de opdracht gegeven om hun gezamenlijke belangen te behartigen en hen te ondersteunen op de volgende beleidsterreinen:

Op deze terreinen werken gemeenten en SWVO intensief samen, waarbij SWVO het voortouw neemt in de gezamenlijke beleidsvoorbereiding, besluitvorming en beleidsuitvoering. Op deze manier kunnen de gemeenten hun (lokale) taken optimaal uitvoeren.

Bij de werkzaamheden zijn de volgende wetten van kracht:

Contactgegevens

Voor contactgegevens van onze adviseurs en medewerkers, zie hier het Algemeen Bestuur en het beleidsteam van SWVO.

Verslagen en vergaderstukken

Bekijk hier de verslagen van het Algemeen Bestuur SWVO (AB).

De vergaderstukken zijn in te zien bij het bestuurssecretariaat. Maak daarvoor hier een afspraak.