Alle zaken waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn met betrekking tot jeugd, zijn geregeld in de Jeugdwet. In deze wet is onder andere geregeld dat gemeenten jeugdhulp moeten inzetten wanneer dit nodig is. De dertien Zeeuwse gemeenten werken op dit gebied samen. Zo kopen zij gezamenlijk jeugdhulp in via de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Ook zijn er provinciale kaders vastgesteld door de dertien gemeenten waarbinnen alle gemeenten uitvoering geven aan het jeugdbeleid.

Samenwerking

In de Oosterschelderegio willen de zeven gemeenten waar mogelijk gezamenlijk optrekken voor het opstellen en het uitvoeren van het jeugdbeleid in de breedste zin. Het betreft mogelijke onderdelen van (lokale) preventieve jeugdzorg tot de uitvoering van het provinciaal beleid en jeugdhulp. De gemeenten willen zoveel mogelijk eenduidig als één regio naar buiten treden en dit ook als dusdanig uitdragen binnen het Zeeuws jeugdzorgdomein. Hierbij staat samenwerking, het delen en gebruik maken van elkaars expertise en zoveel mogelijk eenduidig handelen in de regio voorop. Een goede samenwerking tussen beleid, uitvoering (beleidsmedewerkers en procescoördinatoren) en de inkooporganisatie jeugdhulp (IJZ) vormt een belangrijke basis.

Jeugdbeschermingstafel

De zeven Oosterscheldegemeenten overleggen in de Jeugdbeschermingstafel Oosterschelderegio over kinderen die (meer) bescherming nodig hebben. Wanneer de hulpverlening stopt, doordat bijvoorbeeld de ouders hun medewerking weigeren, wordt bij deze Jeugdbeschermingstafel besproken of de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld moet worden.

Vaste leden van de beschermingstafel zijn: een medewerker van het adviesteam van de Raad voor de Kinderbescherming en een vertegenwoordiger van Veilig Thuis. Daarnaast sluit per zitting een betrokken hulpverlener en iemand van de gemeente aan, die de casus inbrengt en de regie heeft. De jeugdbeschermingstafel Oosterschelderegio komt op donderdag bij elkaar. Zitting vindt hoofdzakelijk bij de gemeente plaats, omdat daar het kind (wanneer het 12 jaar of ouder is) en/of de ouders bij zijn.

De Jeugdbeschermingstafel is een landelijk fenomeen en ontwikkeld nadat in 2015 de gemeenten ook in de jeugdzorg een grotere rol in de regie hebben gekregen.

Download hieronder een folder van de Jeugdbeschermingstafel