Aanpak laaggeletterdheid

Taal, rekenen en digitale vaardigheden (basisvaardigheden) zijn belangrijk in het dagelijks leven. Gemeenten ontvangen Rijksmiddelen om burgers de kans te geven om te werken aan hun Nederlandse taal, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden. Gemeenten zetten zich op deze manier in om meer mensen zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen in de samenleving.

Bijdrage SWVO

Vanuit SWVO worden afspraken gemaakt met (Digi)Taalhuis Oosterschelde en Scalda voor het organiseren van benodigde trajecten. Mensen kunnen bij Taalhuis Oosterschelde terecht als ze ondersteuning willen op hun basisvaardigheden. Vanuit hier kan ondersteuning door vrijwilligers worden geboden. Er zijn Taalhuizen op Tholen, Schouwen-Duiveland en binnen de Bevelandse gemeenten. Bij Scalda kan worden deelgenomen aan taaltrajecten die opleiden tot een certificaat. Scalda biedt door heel Zeeland educatieve trajecten aan.