Cultuureducatie en cultuurbeleid

KCE Oosterschelderegio is het centrale aanspreekpunt voor alle basisscholen rondom cultuureducatie. Om cultuureducatie op scholen te bevorderen, werken de zeven gemeenten in deze regio op dit gebied samen. Gezamenlijk subsidiëren zij de taken die KCE Oosterschelderegio uitvoert. SWVO onderhoudt het subsidieproces met KCE Oosterschelderegio.

Basisscholen in de Oosterschelderegio kunnen bij KCE Oosterschelderegio terecht voor een samenhangend aanbod van cultuureducatieve activiteiten. Voor het reformatorisch onderwijs wordt daarbij een selectie gemaakt, zodat de activiteiten passen binnen de kaders van het onderwijs. Ook het speciaal (basis)onderwijs behoort tot de doelgroepen. Op aanvraag kan er ondersteuning worden geboden aan vo- en mbo-scholen als invulling van hun cultuureducatief programma. Voor meer informatie zie: www.centrumkce.nl

Rol SWVO

SWVO heeft op het gebied van cultuur een faciliterende rol. We zorgen hierin voor ambtelijke en bestuurlijke afstemming. Dit door overleg met de ambtelijke werkgroep en het Portefeuillehoudersoverleg ‘Cultuur en Bibliotheek Oosterschelderegio’, waarin zeven wethouders van cultuur vertegenwoordigd zijn. Vaste onderwerpen op de agenda zijn cultuureducatie, regioarrangement en bibliotheekwerk. Daarnaast worden ook andere onderwerpen besproken, waarbij regionale afstemming van belang is. Binnen dit culturele netwerk is nauw contact met de Provincie Zeeland. 

Bibliotheekwerk

Bibliotheek Oosterschelde is een openbare bibliotheek. Een plek waar iedereen welkom is. Of je nu wilt lezen voor je plezier, wilt leren, inspiratie zoekt, een vraag hebt of anderen wilt ontmoeten; het kan allemaal. Ook is het is een online plek waar je antwoorden vindt en waar je jezelf kunt ontwikkelen. De leesconsulenten van Bibliotheek Oosterschelde stimuleren kinderen op school om te lezen. Via het project ‘Boekstart’ krijgt voorlezen een steeds grotere rol binnen de kinderopvang en de peuterspeelzalen. Voorlezen en leesbevordering bij kinderen zijn belangrijke middelen om taalachterstand op school te voorkomen. Naast deze preventieve taak  is de bibliotheek bezig met het aanpakken van laaggeletterdheid bij volwassenen. De komende jaren zal ook de digitalisering in de samenleving een steeds grotere rol spelen in het werk van de bibliotheek. Dit door het helpen ontwikkelen van (betere) digitale vaardigheden bij burgers.

Subsidie

De gemeenten Goes, Kapelle, Borsele, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen subsidiëren gezamenlijk Bibliotheek Oosterschelde. Het SWVO zorgt op dit gebied voor afstemming in de regio, advisering en vormgeving van de samenwerkingsovereenkomst.