Gemeenten en zorgaanbieders werken al jaren met het iWmo berichtenverkeer. Het vormt de basis voor veilige gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders. De informatie kan op deze manier in alle fasen van de Wmo keten gevolgd worden: van toewijzing tot zorglevering en declaratie. Iedere ketenpartij geeft via iWmo de informatie door die belangrijk is voor de volgende partij. Het doel van iWmo is een snelle en efficiënte inzet van zorg ondersteunen en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. IWmo voorziet als betrouwbare en duurzame bron in informatie over de Wmo zorg.