Gemeenten en zorgaanbieders werken al jaren met het iWmo berichtenverkeer. Het vormt de basis voor veilige gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders. De informatie kan op deze manier in alle fasen van de Wmo keten gevolgd worden: van toewijzing tot zorglevering en declaratie. Iedere ketenpartij geeft via iWmo de informatie door die belangrijk is voor de volgende partij. Het doel van iWmo is een snelle en efficiënte inzet van zorg ondersteunen en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. IWmo voorziet als betrouwbare en duurzame bron in informatie over de Wmo zorg.

Administratieprotocol

Via een administratieprotocol leggen we met alle gecontracteerde zorgaanbieders de afspraken vast over het gebruik van het berichtenverkeer. Het protocol is gebaseerd op het landelijke Standaard Administratieprotocol (SAP) èn onze contractafspraken. Voor meer informatie treft u hierbij de link aan naar het SAP: iWmo | iStandaarden

Toewijzingsproces

Het toewijzingsproces in de gemeente Veere verloopt anders dan het toewijzingsproces in de Oosterschelderegio. Om deze reden is er een administratieprotocol voor zorgaanbieders die zorg leveren in de gemeente Veere en een administratieprotocol voor zorgaanbieders die zorg leveren in de Oosterschelderegio.