Jaap Kloet is 74 jaar en betrokken bij Empowercare, daaruit  is later o.a. Tuus in Smerdiek ontstaan. Een groepje mensen die regelmatig bij elkaar komt om te praten over uitdagingen die spelen in het dorp Sint-Maartensdijk, waar hij woont. Hij vertelt ons meer over Tuus in Smerdiek.

 1. Hoe ben je betrokken bij het project?

  Ik ben betrokken bij de club Sport 55+ en voor mij is het heel belangrijk om te werken aan de vraag: Hoe blijf je actief binnen de lokale samenleving als je ouder wordt? Vanaf begin 2020 was ik geïnteresseerd in het project Empowercare  en werd ik vervolgens één van de initiatiefnemers van de werkgroep Tuus in Smerdiek. Hoe is Tuus in Smerdiek ontstaan en waar draagt het aan bij? Empowercare is een Europees project waar het dorp Sint-Maartensdijk vanaf begin 2020 bij betrokken is. Inwoners, professionals (zoals huisartsen en zorginstellingen) kwamen begin 2020 voor het eerst bij elkaar om te bespreken op welke wijze we concreet, lokaal, met elkaar zouden kunnen samenwerken aan de toekomst van het dorp. Na een aantal vervolg bijeenkomsten fysiek en digitaal (vanwege Corona) bleek dat er in Sint- Maartensdijk nog veel vrijwilligerswerk is maar dat verbinding  tussen partijen verbetering behoeft. Daardoor is, met ondersteuning van Empowercare, Tuus in Smerdiek ontstaan. Leidraad voor deze groep werden de volgende centrale vragen:
  – Hoe kunnen we ervoor zorgen dat inwoners zolang mogelijk in Sint-Maartensdijk kunnen blijven wonen? (Als ze dat willen natuurlijk)
  – Wat kunnen we doen om dit te ondersteunen?

  Zo zijn er in deze periode de volgende initiatieven ontstaan:
  – Er is een magazine gemaakt om alle inwoners te informeren over het dorp. Het magazine met eveneens de naam “Tuus in Smerdiek” verschijnt inmiddels vier keer per jaar en wordt door inwoners erg gewaardeerd.- Een website is gemaakt en is nu verder in ontwikkeling.
  – De werkgroep Tuus in Smerdiek organiseerde op 18 juni de “Dag van Smerdiek”, met als doel om meer betrokkenheid tussen de verenigingen en de inwoners te vergroten. Empowercare, maakte ook onderdeel uit van deze dag.

 2. Wat heeft het project je geleerd en gebracht?Het heeft mij geleerd dat vooral de verbinding tussen verenigingen, vrijwilligers en professionals heel belangrijk is om samen aan te blijven werken.De uitdagingen waar we in Sint Maartensdijk mee te maken hebben kunnen we  alleen aan als we het samen aanpakken. Deze samenwerking moet op een structurele manier gevormd worden en Empowercare kan ons hier goed bij helpen.
 3. Wat wil je anderen meegeven?

Aan de groep Tuus en Smerdiek:

 • Ik heb veel waardering voor de groep en de mooie bijdrage die iedereen levert. Iedereen doet iets waar die goed in is en hierin versterken we elkaar.

Voor de samenleving:

 • Ik hoop dat we net als bij Tuus in Smerdiek al onze krachten binnen ons dorp kunnen bundelen om verder te komen. Samen bereiken we meer!