Er bestaat een grote variëteit aan technologische hulpmiddelen waar mensen gemak van kunnen hebben, maar door onbekendheid geen gebruik van maken. In Digitaal Thuis in Zeeland is een pakket aan technologische thuishulp middelen samengesteld dat ouderen een half jaar vrijblijvend mogen uitproberen. Concreet gaat het om middelen die helpen bij het aanbrengen van dagstructuur, het monitoren van de gezondheid, online contacten aangaan en alarmeringssystemen voor binnen- en buitenshuis.

 

In deze animatie wordt de werkwijze van Digitaal Thuis toegelicht.