Bestuur en personeel

Bestuur 

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SWVO wordt gevormd door de portefeuillehouders welzijn in de colleges van B&W van de betrokken gemeenten.

Samenstelling:

Cees van den Bos (Schouwen-Duiveland), voorzitter

Corniel van Leeuwen (Tholen)

Annebeth Evertz (Kapelle)

Dirk Verburg (Reimerswaal)

Marga van de Plasse (Borsele)

André van der Reest (Goes)

Anja Slenter-Jamar (Noord-Beveland)

Ambtelijk secretaris/directeur

Frank Witkam

 

Beleidsadviseurs / ondersteuners

Ciska Cornelis-Kaaisteker

Edwin Geerse

Karin Jonker

Ron van Rosevelt

Jolanda Ruijten-Goetheer

Sandra Schuurman

Gentijana Shala

Chantal Slijkhuis

Thijs Terlouw

Peter Verburg

Bianca Visser

Secretarieel medewerkers

Ilona Geluk

Eljo Gubbels

Lianda van Ineveld

Barbara van Lieshout

Shamary Sabandar

Aga Sobierska

 

CZW Bureau

De ambtelijke uitvoering van het College Zorg en Welzijn (CZW), een bestuurlijk overleg van de dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie, is onder de naam CZW Bureau organisatorisch ondergebracht bij het SWVO. Dit bureau voert beleidstaken uit voor alle Zeeuwse gemeenten op het terrein van:

- maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang;

- jeugd en alcohol;

- huiselijk geweld;

- antidiscriminatie (Anti Discriminatie Bureau Zeeland).