Bestuur en personeel

Algemeen Bestuur SWVO

Paula Schot, voorzitter (Schouwen-Duiveland)

Corniel van Leeuwen (Tholen)

Annebeth Evertz (Kapelle)

Dirk Verburg (Reimerswaal)

Marga van de Plasse (Borsele)

André van der Reest (Goes) 

Anja Slenter-Jamar (Noord-Beveland)

Ambtelijk secretaris/directeur

Hans Zoun

Beleidsadviseurs

Ciska Cornelis

Karin Jonker

Jolanda Ruijten

Sandra Schuurman

Rana Wisse 

Thijs Terlouw

Peter Verburg

HRM

Gerrie de Reiger

Financien

Ron van Rosevelt

Bianca Visser

Eljo Gubbels

Ondersteuning

Ilona Geluk

Ellen Jansen

Martine de Groene

Lianda van Ineveld

Barbara van Lieshout

Shamary Sabandar

Judith Tielkemeijer

 

CZW Bureau

De ambtelijke uitvoering van het College Zorg en Welzijn (CZW), een bestuurlijk overleg van de dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie, is onder de naam CZW Bureau organisatorisch ondergebracht bij het SWVO. Dit bureau voert beleidstaken uit voor alle Zeeuwse gemeenten op het terrein van:

- maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang;

- jeugd en alcohol;

- huiselijk geweld;

- antidiscriminatie (Anti Discriminatie Bureau Zeeland).