Bestuur en personeel

Bestuur 

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SWVO wordt gevormd door de portefeuillehouders welzijn in de colleges van B&W van de betrokken gemeenten.

Samenstelling:

C.H. (Cees) van den Bos (Schouwen-Duiveland), voorzitter

G.J. (Jan) Harmsen (Tholen)

A. (Annebeth) Evertz (Kapelle)

D. (Dirk) Verburg (Reimerswaal)

M.C.J. (Marga) van de Plasse (Borsele)

A.B. (André) van der Reest (Goes)

A.P.L.M. (Anja) Slenter-Jamar (Noord-Beveland)

Ambtelijk secretaris/directeur

drs. F.W. (Frank) Witkam

 

Beleidsmedewerkers

C. (Ciska) Cornelis-Kaaisteker

drs. K.C. (Karin) Jonker

R. (Ron) van Rosevelt

S. (Sandra) Schuurman

C.B.J. (Chantal) Slijkhuis

drs. P.M. (Thijs) Terlouw

P.C. (Peter) Verburg

B. (Bianca) Visser

Secretarieel medewerkers

I.E. (Ilona) Geluk

E.J. (Eljo) Gubbels

C.M.E. (Lianda) van Ineveld

E. (Esmee) de Jonge

B. (Barbara) van Lieshout

S.A. (Shamary) Sabandar

A. (Aga) Sobierska

 

CZW Bureau

De ambtelijke uitvoering van het College Zorg en Welzijn (CZW), een bestuurlijk overleg van de dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie, is onder de naam CZW Bureau organisatorisch ondergebracht bij het SWVO. Dit bureau voert beleidstaken uit voor alle Zeeuwse gemeenten op het terrein van:

- maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang;

- jeugd en alcohol;

- huiselijk geweld;

- antidiscriminatie (Anti Discriminatie Bureau Zeeland).