Voor aanbieders

COVID-19

Op deze pagina treft u relevante informatie vanuit SWVO naar gecontracteerde zorgorganisaties in verband met de uitbraak van het corona virus en zaken die daarmee samenhangen.

Alle landelijke  informatie over het corona virus en de maatregelen treft u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 

Inkoop begeleiding en dagbesteding in de Oosterschelderegio

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding van mensen met een beperking. Uitgangspunt is om meer te kijken naar wat inwoners zelf en met behulp van hun sociale netwerk kunnen. Bovendien wordt de ondersteuning zoveel mogelijk georganiseerd in de directe omgeving van de hulpvrager, in de wijk of het dorp.

Gemeenten voeren de begeleiding van mensen met een beperking uit op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De begeleiding bestaat uit activiteiten die de zelfstandigheid van mensen in stand houden en vergroten,  zodat ze zichzelf kunnen redden. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij post, financiën en administratie, het opstellen van een weekplanning en deelnemen aan dagbesteding. 

 

De contactpersonen van het SWVO voor aanbieders zijn Peter Verburg (rechts op de foto), Thijs Terlouw (links op de foto) en Sandra Schuurman (niet op de foto). 

 

Overleg met aanbieders:  de fysieke overlegtafel

De gemeenten in de Oosterschelderegio werken samen met de aanbieders van zorg en ondersteuning. Daarvoor is een overleg ingericht tussen de aanbieders en de gemeenten: de fysieke overlegtafel. Dit overleg, onderdeel van de communicatiestructuur, is er daarnaast ook nog in de vorm van een virtuele overlegtafel. In de Basisovereenkomst (en de bijlagen) wordt toegelicht wat de virtuele en fysieke overlegtafel inhouden en wie er aan deelnemen.  Heeft u onderwerpen die aan de orde zouden moeten komen bij deze overlegtafel? Of loopt u tegen problemen aan waarvoor een oplossing moet worden bedacht? Mail dit dan aan wmo.oosterschelderegio@swvo.nl

 

Nieuwe zorgaanbieders

De Deelovereenkomst is (beperkt) toegankelijk voor nieuwe aanbieders. Slechts wanneer dit aanbod iets toevoegt aan het bestaande, of het aanbod voorziet in een tekort, kunt u deelnemen. Het proces om toegang te krijgen tot de Deelovereenkomst is een uitgebreid proces waar SWVO tijd voor neemt en waar dat we zorgvuldig uitvoeren. Wanneer u geïnteresseerd bent om deel te nemen, maak u interesse dan kenbaar door een email te zenden naar wmo.oosterschelderegio@swvo.nl. Vermeld in deze email uw contactgegevens en geeft u alstublieft antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom wilt u deelnemen?
  • Wat voegt u toe aan het aanbod van de reeds gecontracteerde zorgaanbieders?
  • Wat is de omvang van uw organisatie en in welke gemeente(n)/regio bent u actief?
  • Heeft u al een contract voor het leveren van diensten op het gebied van zorg en welzijn met gemeenten, zorgverzekeraar of zorgkantoor?

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor een eerste kennismaking. Na dit gesprek willen we beoordelen of u als zorgaanbieder in aanmerking komt  om een overeenkomst af te sluiten. Om vervolgens te kunnen starten met het leveren van de diensten, moet u uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de ingangsdatum de volgende zaken hebben aangeleverd:

  1. De door u ondertekende Basisovereenkomst
  2. De door u ondertekende Deelovereenkomst en het Transformatieplan
  3. De door u ingevulde en getekende Eigen Verklaring 
  4. De door u ingevulde lijst met Gegevens Zorgaanbieder

Daarnaast dient u te voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. In het kwaliteitskader leest u welke dit zijn.

Wilt u zorg bieden via een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan hoeft u geen overeenkomst met het SWVO af te sluiten en hoeft u ons ook niet te informeren. 

Inkoop zorg voor Jeugd

De dertien Zeeuwse gemeenten regelen de inkoop voor de jeugdzorg gezamenlijk. U kunt alle informatie daarover vinden op de website www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl. Voor vragen:  info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl.