SROI

SWVO sluit contracten af met zorgaanbieders voor het bieden van ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In ruil voor het krijgen van deze overheidsopdrachten, verwachten wij dat zorgaanbieders iets ‘terug doen’ voor de maatschappij. Die wederkerigheid wordt ook wel aangeduid met SROI. De overheid verwacht dan dat de contractant ruimte maakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering te betrekken.
 

In overheidsland resulteert de SROI opgave nog wel eens tot een papieren exercitie. Bedrijven zijn dan druk om aan te tonen op welke manier zij voldoen aan deze opdracht. Er gaat dan heel veel tijd verloren, zonder dat nog maar één iemand vanuit een achterstandspositie aan werk is geholpen.

In de Oosterschelderegio hebben we het anders aangepakt. We hebben alle administratie aan de kant geveegd en zijn gestart waarvoor SROI bedoeld is, namelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. Kandidaten zijn gepresenteerd vanuit werkbemiddeling en een groep geselecteerde zorgorganisaties bespreekt met elkaar waar en op welke manier de cliënten een plaats binnen één van de organisatie kan krijgen. Dit kan een opleidingsplaats, een werkervaringsplaats of een betaalde baan zijn. Door op zo’n manier mensen direct naar werk te helpen geeft veel meer energie en kost de deelnemende organisaties nauwelijks administratie.

 

Voor meer informatie over deze manier van werken kunt u contact opnemen met Danniella Daamen van GR de Bevelanden via d.daamen@grdebevelanden.nl

 

Voor de uitvoering van SROI heeft de Fysieke Overlegtafel een plan van aanpak vastgesteld.