Agenda en verslagen

Fysieke Overlegtafel

Bij de voorbereiding op de nieuwe taken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft het SWVO een netwerk opgericht waar organisaties die verbonden zijn aan de uitvoering van de Wmo aan deelnemen. Met dit netwerk geeft SWVO uitvoering aan bestuurlijk aanbesteden.
Dit is een overlegmodel om tot contractering van aanbieders te komen.
Aan de overlegtafel worden voorstellen besproken die van invloed zijn op de wijze waarop gemeenten en zorgaanbieders uitvoering geven aan de Wmo. Omdat er veel verschillende aanbieders zijn van diensten zoals individuele begeleiding en dagbesteding hebben we een fysieke overlegtafel, waar een vertegenwoordiging van zorgaanbieders aan deelneemt en een virtuele overlegtafel waar de overige zorgaanbieders en andere belangstellenden aan deelnemen.
De overlegtafel wordt ook gebruikt om elkaar te informeren en naar oplossingen te zoeken wanneer bepaalde zaken niet goed gaan. Maar de deelnemers vooral bezig om met elkaar naar nieuwe manieren te zoeken waarop we in de toekomst de inwoners van de Oosterschelderegio zo goed mogelijk kunnen blijven helpen.

Fysieke Overlegtafels (FO’s) 2022

Verslag 28 januari 2022 

Folder Grip op de Wmo

Folder Chauffeurs gevraagd voor Leerlingenvervoer

 

Verslag 8 april 2022

Ontmoetingsbus flyer

Ontmoetingsbus presentatie

Presentatie Empowercare