Cultuur en bibliotheek

Cultuureducatie en cultuurbeleid

 

Centrum Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio

Om cultuureducatie op scholen te bevorderen, werken alle gemeenten in de Oosterschelderegio op dit gebied samen. Gezamenlijk worden de taken van het Centrum Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio gesubsidieerd. Dit centrum is het centrale aanspreekpunt rondom cultuureducatie voor alle basisscholen in de Oosterschelderegio, inclusief het speciaal onderwijs en het reformatorisch onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Daarnaast zorgt het centrum voor een samenhangend aanbod van cultuureducatieve activiteiten voor het basisonderwijs en wordt op verzoek van vo- en mbo-scholen ondersteuning geboden bij de invulling van hun cultuureducatief programma. Voor meer informatie: www.centrumkce.nl

 

Regionaal cultuurarrangement

Binnen het cultuurbeleid heeft het SWVO een ondersteunende taak bij het regionale cultuurarrangement. Dit arrangement is een matchingsregeling van de provincie Zeeland, waarin culturele activiteiten worden opgenomen waarover wat betreft het regionaal belang consensus bestaat bij de gemeenten in de regio en de provincie. Activiteiten op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en muziek, die door provincie en één of meer gemeenten samen worden bekostigd, worden opgenomen in het regioarrangement.

 

Meer informatie: Ciska Cornelis

 

 

Bibliotheekwerk

De gemeenten Goes, Kapelle, Borsele, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen subsidiëren gezamenlijk Bibliotheek Oosterschelde. Was een bibliotheek in het verleden vooral een plaats waar je boeken kon lenen, tegenwoordig is het veel meer dan dat. Een bibliotheek kan een fysieke plaats zijn voor ontmoeting, lezen, debat, vergaren van informatie en voor kunst en cultuur. Ook is de bibliotheek steeds meer digitaal en kan vanuit huis een wereld aan informatie vergaard worden. Maar bibliotheekwerk in de Oosterschelderegio is meer dan dat. Leesconsulenten van Bibliotheek Oosterschelde stimuleren in scholen al meer dan de helft van de kinderen tussen 4 en 12 jaar tot lezen. Daarnaast worden steeds meer baby’s voorgelezen in het project Boekstart en krijgt voorlezen een grotere rol binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen. Voorlezen en leesbevordering bij kinderen zijn belangrijke middelen om taalachterstand op school te voorkomen. Naast deze preventieve taak  is de bibliotheek bezig met het aanpakken van laaggeletterdheid bij volwassenen en zijn er al diverse workshops voor digitale vaardigheden.  

De bibliotheek werkt samen met partners, zoals kinderopvang, peuterspeelzalen, basis- en voortgezet onderwijs, consultatiebureaus, SeniorWeb en gemeenten. Het streven is om dit netwerk nog verder uit te breiden.

 

Meer informatie: Ciska Cornelis