Leerlingenvervoer

ALGEMEEN

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Meestal zorgen ouders zelf voor het halen en brengen of de kinderen gaan zelfstandig naar school. Soms gaan kinderen naar een school die speciaal geschikt is voor ze, maar die veel verder weg ligt. Dan kan het vervoer een probleem zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze kinderen gebruikmaken van leerlingenvervoer. Hiervoor is het Loket Leerlingenvervoer opgericht.

Het Loket Leerlingenvervoer organiseert het passend vervoer naar passend onderwijs voor kinderen uit de gemeenten Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. Dit vervoer wordt verzorgd door de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland. Het SWVO treedt op als beheersorganisatie en verzorgt voor de gemeenten het contractbeheer en de registratie van ritgegevens en facturering.

 

Meer informatie: 

www.loketleerlingenvervoer.nl