Leerlingenvervoer

UPDATE

Vervoersbedrijf Connexxion Taxiservices B.V. verzorgt per zaterdag 22 februari het Wmo-, dagbestedings-, jeugdzorg- en leerlingenvervoer in de vijf Bevelandse gemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal). Zij hebben het vervoer overgenomen van TCR, dat op 10 februari failliet is verklaard.

De afgelopen twee weken is er alles aan gedaan om alle doelgroepen te kunnen blijven vervoeren. Vanaf zaterdag is er dus een structurele oplossing. De continuïteit van het vervoer van de circa 3000 gebruikers van het Wmo- en dagbestedingsvervoer en de circa 545 jongeren die gebruik maken van het jeugdzorg- en leerlingenvervoer is hiermee gegarandeerd. Ouders/verzorgers van jongeren die gebruik maken van het jeugdzorg- en leerlingenvervoer zijn per sms op de hoogte gebracht. Ook zijn zorginstellingen en scholen geïnformeerd.
 

Het vervoer zal zoveel mogelijk volgens bestaande afspraken en routes plaatsvinden. Bij wijzigingen worden betrokkenen op de hoogte gebracht.

 

De gemeenten zijn opgelucht dat Connexxion bereid gevonden is om het vervoer over te nemen. Hiermee komt een einde aan een onzekere periode vanaf 31 januari toen TCR uitstel van betaling heeft aangevraagd.

 

ALGEMEEN

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Meestal zorgen ouders zelf voor het halen en brengen of de kinderen gaan zelfstandig naar school. Soms gaan kinderen naar een school die speciaal geschikt is voor ze, maar die veel verder weg ligt. Dan kan het vervoer een probleem zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze kinderen gebruikmaken van leerlingenvervoer. Hiervoor is het Loket Leerlingenvervoer opgericht.

Het Loket Leerlingenvervoer organiseert het passend vervoer naar passend onderwijs voor kinderen uit de gemeenten Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. Dit vervoer wordt verzorgd door de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland. Het SWVO treedt op als beheersorganisatie en verzorgt voor de gemeenten het contractbeheer en de registratie van ritgegevens en facturering.

 

Meer informatie: 

www.loketleerlingenvervoer.nl