De gemeenten in de Oosterschelderegio zetten zich in op het gebied van aanpak laaggeletterdheid. Zo zijn er Taalhuizen gevormd op Schouwen-Duiveland, Tholen en de Bevelandse gemeenten.

Taalhuis

Een Taalhuis is een samenwerking, waarbij diverse organisaties zich verbinden om zich in te zetten voor de aanpak van laaggeletterdheid. Binnen deze aanpak wordt gericht op taal. En op toenemende mate steeds meer op de basisvaardigheden: taal, digitale vaardigheden en rekenen. De netwerkpartners zijn bijvoorbeeld organisaties waar medewerkers worden getraind in het herkennen van laaggeletterdheid. Andere netwerkpartners bieden bijvoorbeeld taal- of digitale activiteiten. Een (Digi)Taalhuisnetwerk draagt zorg voor het toeleiden van laaggeletterden naar een goed passend traject. Dit kan een traject zijn met behulp van een vrijwilliger of een professional.

Kernpartners en andere betrokkenen

In de Taalhuizen zijn Bibliotheek Oosterschelde en Scalda de kernpartners. Bibliotheek Oosterschelde is aanbieder van diverse informele taaltrajecten, ontmoetingsactiviteiten en zij verzorgen diverse digitale cursussen. Scalda is naast inhoudelijk deskundige binnen de Taalhuizen ook aanbieder van formele taaltrajecten in de regio. Naast de kernpartners Bibliotheek Oosterschelde en Scalda zijn er nog tal van andere organisaties verbonden aan de Taalhuizen. Onder andere zetten ook SMWO, GR de Bevelanden, de Zuidhoek, Leger des Heils, UWV, Anna Zorgt en Gilde de Bevelanden zich in voor de aanpak laaggeletterdheid.