EMPOWERCARE

SWVO partner in Interreg project EMPOWERCARE

Maar al te vaak worden ouderen niet volledig betrokken bij beslissingen over hun eigen gezondheid en welzijn.
De gewenste ondersteuning ontbreekt om hen met hulp van hun lokale gemeenschap langer zelfstandig thuis te laten wonen.

Het project EMPOWERCARE gaat met de problemen, waarmee gemeenschappen
met een groeiende vergrijzende bevolking geconfronteerd worden, aan de slag.
Het project zal bewezen oplossingen uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk samenbrengen en deze combineren met innovatieve technologieën.

 

Aan de slag in Zeeland
Door deelname aan EMPOWERCARE wil SWVO stimuleren dat de kansen die sociale innovatie en technologie bieden ook verzilverd worden. Met subsidie uit Europa gaan de Solidarity University en SWVO op drie plaatsen in Zeeland een pilot uitvoeren. Zij zullen daarbij samenwerken met lokale en regionale partners. Het project in Zeeland wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit Provincie Zeeland.

 

Verminderen van isolement en vergroten van solidariteit
Het project focust op mensen van 65 jaar en ouder en 50-plussers die lijden aan een chronische aandoening. EMPOWERCARE combineert drie activiteitsgebieden: Empowerment, Technologische strategieën en Personeelsontwikkeling. Deze dragen bij aan een meer persoonsgerichte benadering van zorg en aan kennisoverdracht van innovatieve technologieën. Het doel is het verminderen van het isolement en het vergroten van de solidariteit onder ouderen.

 

Bijdrage vanuit de Europese Unie
Het EMPOWERCARE project heeft een begroting van € 7,3 miljoen. Via Interreg VA 2Seas-programma ontvangt het project meer dan vier miljoen euro uit het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds. SWVO en Solidarity University werken in EMPOWERCARE samen met partners uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en België.

 

Wil je meer te weten komen over het project en de uitvoering in Zeeland neem dan contact op met Marjan de Smit via email info@swvo.nl
of lees meer over Interreg op https://www.interreg2seas.eu

 

footer empowercare